34284

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”
27.03.2013


Pēc projekta otrās kārtas veiksmīgas un ļoti nozīmīgas realizācijas gan Siguldas pilsētai, gan siguldiešiem, SIA „Saltavots” turpināja iesaistīties Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos un tā 2011. gada 6. septembrī starp Vides ministriju un SIA „Saltavots” tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” īstenošanu.

Projekta trešās kārtas realizācija ir pabeigta 2013. gada novembrī. Projekta kopējās izmaksas 2 864 096  LVL. No kurām 1 152 891,36 LVL ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. 
 
Projekta III kārtas realizācijas laikā ir: 
•9188 m  garumā  veikti  centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšanas būvdarbi Rotas, Ogu, Jāņogu, Dārza, Pīpeņu, Pureņu, Ķiparu, Gravas, Tilta, Nākotnes, Viršu, Rožu, Akāciju, Jura Ozola, Pulkveža Brieža, Vārpas, Pūpolu, Čiatūras, Bērzu, Saules, Satiksmes, Tālavas, Lapu, Purva ielās,   Nurmižu ceļa rajonā, Gundegu ielā, Šveices un  Kr. Valdemārā ielās;
• izbūvētas trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un divām  kanalizācijas sūkņu stacijām veikta rekonstrukcija; 
• uz maģistrālajiem ūdensapgādes tīkliem uzstādīti astoņi elektromagnētiskie plūsmas mērītāji (nepieciešami, lai konstatētu  ūdens noplūdi un ātrāk novērstu bojājumus ūdensapgādes sistēmā);  
• rekonstruētas Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un veikta šīs sistēmas vienas kanalizācijas sūkņu stacijas un maģistrālā  kanalizācijas tīkla 1971 m garumā rekonstrukcija;
• Iegādāta jauna asenizācijas mašīna;
•  8245 m garumā  paplašināta un daļēji sacilpota centralizētā ūdensapgādes sistēma P. Brieža,  Strēlnieku, Rožu, J.Ozola, Jūdažu,  Noliktavas, Ievu, Nākotnes, Vildogas, Riekstu ielās.

Projekta īstenošanas rezultātā: 
87% Siguldas pilsētas iedzīvotāju ir nodrošināta pieslēgšanās iespēja centralizētajam kanalizācijas tīklam;
80% Siguldas pilsētas iedzīvotāju ir nodrošināta pieslēgšanās iespēja centralizētajam ūdensapgādes tīklam.

Projekta realizācija no 2010. līdz 2013. gadam


      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD