2022

 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 19

“Veselības apdrošināšanas polišu iegāde”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 19

Iepirkuma priekšmets:

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde

Iepirkuma dokumentācija publicēta: EIS konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2023. gada 3. janvāra plkst. 11.00

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2022 19
Iepirkuma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:
Iepirkumu komisijas 2023. gada 5. janvāra lēmums:

pārtraukt iepirkumu „Veselības apdrošināšanas polišu iegāde”, id. Nr. SA 2022 19, jo piedāvājuma līgumcena pārsniedz plānoto finansējumu

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 18/ERAF

“Maisītāja piegāde”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 18/ERAF

Iepirkuma priekšmets:

Maisītāja piegāde

Iepirkuma dokumentācija publicēta: EIS konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2023. gada 9. janvāra plkst. 11.00

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2022 18/ERAF
Iepirkuma priekšmets: Maisītāja piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkuma komisijas 2023. gada 18. janvāra lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Akorda”, reģistrācijas Nr. 40003686472, maisītāja piegādei par piedāvāto līgumcenu 25 567,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi)

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 17

“Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegāde”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 17

Iepirkuma priekšmets:

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegāde

Iepirkuma dokumentācija publicēta: EIS konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 16. decembra plkst. 11.00

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2022 17
Iepirkuma priekšmets: Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Atbildīgā darbinieka 2022. gada 19. decembra lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegādei ERGO INSURANCE SE Latvijas filiālei, reģistrācijas Nr. 40103599913, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - Tehnisko piedāvājumu par piedāvāto līgumcenu EUR 517,40 (pieci simti septiņpadsmit euro un 40 centi)
 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 16

“Reaģentu piegāde”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 16

Iepirkuma priekšmets:

Reaģentu piegāde

Iepirkuma dokumentācija publicēta: EIS konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 25. novembra plkst. 11.00

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2022 16
Iepirkuma priekšmets: Reaģentu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:  2
Iepirkumu komisijas 2022. gada 12. decembra lēmums

1.iepirkuma daļa:

līguma slēgšanas tiesības trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegādei piešķirt UAB “EKOTAKAS”, reģ. Nr. 135450524 par piedāvāto vienības cenu 0,48 EUR/kg un līgumcenu 16 128,00 EUR

2. iepirkuma daļa: 

līguma slēgšanas tiesības flokulanta piegādei piešķirt SIA “ECOCHEMICALS INTERNATIONAL”, reģ. Nr. 40003556829 par piedāvāto vienības cenu 4,70 EUR/kg un līgumcenu 6 110,00 EUR

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 15

“Ūdensapgādes tīklu izbūve Celtnieku ielas rajonā, Siguldā”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 15

Iepirkuma priekšmets:

Ūdensapgādes tīklu izbūve Celtnieku ielas rajonā, Siguldā

Iepirkuma dokumentācija publicēta: EIS konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 10. oktobra plkst. 09.00

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2022 15
Iepirkuma priekšmets: Ūdensapgādes tīklu izbūve Celtnieku ielas rajonā, Siguldā
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkumu komisijas 2022. gada 12. oktobra lēmums

Ūdensapgādes tīklu izbūvei Celtnieku ielas rajonā, Siguldā līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Strauteks”, reģistrācijas Nr. 40103623844 par zemāko piedāvāto līgumcenu 107 016,64 EUR


 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 14

“Automašīnas noma (operatīvais līzings)”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 14

Iepirkuma priekšmets:

Automašīnas noma (operatīvais līzings) 

Iepirkuma dokumentācija publicēta: EIS konkursu apakšsistēmā :https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 30. septembra plkst. 11.00

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2022 14
Iepirkuma priekšmets: Automašīnas noma (operatīvais līzings)
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Iepirkumu komisijas 2022. gada 10. oktobra lēmums Automašīnas nomai (operatīvais līzings) līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “TRANSPORENT”, reģistrācijas Nr. 40003722171, jo piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu 12 690,00 EUR, kurā nav ievērtēta pasūtīta pirmā iemaksa 2500 EUR.

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 13

“Automašīnas noma (operatīvais līzings)”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 13

Iepirkuma priekšmets:

Automašīnas noma (operatīvais līzings) 

Iepirkuma dokumentācija Nolikums

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 26. septembra plkst. 10.00

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.:
Iepirkuma priekšmets:
Saņemto piedāvājumu skaits:
Iepirkumu komisijas 2022. gada 19. septembra lēmums

Pārtraukt tirgus izpēti “Automašīnas noma (operatīvais līzings)” Nr. SA 20221 

Paziņojums šeit 

 

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2022 12

“Būvprojekta izstrāde lietus notekūdens kanalizācijas izbūvei un pārbūvei Pulkveža Brieža ielas rajonā”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 12

Iepirkuma priekšmets:

Būvprojekta izstrāde lietus notekūdens kanalizācijas izbūvei un pārbūvei Pulkveža Brieža ielas rajonā 

Iepirkuma dokumentācija publicēta: 

EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/84319 

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 17. augusta plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2022 12
Iepirkuma priekšmets: "Būvprojekta izstrāde lietus notekūdens kanalizācijas izbūvei un pārbūvei Pulkveža Brieža ielas rajonā
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkumu komisijas 2022. gada 5. septembra lēmum

Būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai lietus notekūdens kanalizācijas izbūvei un pārbūvei Pulkveža Brieža ielas rajonā līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 40103055793, jo piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais no piedāvājumiem, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo Līgumcenu, par piedāvāto kopējo Līgumcenu 8845,00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un 00 centi).

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 10

"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām"

Publikācijas datums: 07.06.2022.
Identifikācijas Nr. SA 2022 10
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:

Ieva Lapiņa, tālrunis 23221617, e-pasts: ieva.lapina@saltavots.lv

Līguma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 17. jūnija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas pielikums 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2022 10
Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Iepirkumu komisijas lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības pilnsabiedrībai “LMR projekts”, reģistrācijas Nr. 40203049295, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām par piedāvāto līgumcenu 3 950,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro un 00 centi).
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2022 09/ERAF

“Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 09/ERAF

Tirgus izpēte:

Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā

Tirgus izpētes dokumentācija publicēta: 

EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 21. jūnija plkst. 14.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2022 09/ERAF
Iepirkuma priekšmets: "Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās "Jaunlorupes", Siguldas pagastā, Siguldas novadā
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Iepirkumu komisijas 2022. gada 8. jūlija lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „KVĒLE”, reģistrācijas Nr. 43603002795, saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes”, Siguldas pagastā, Siguldas novadā par piedāvāto līgumcenu 98 476,32 EUR (deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit seši euro un 32 centi)

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 07

"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām"

Publikācijas datums: 31.05.2022.
Identifikācijas Nr. SA 2022 07
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:

Ieva Lapiņa, tālrunis 23221617, e-pasts: ieva.lapina@saltavots.lv

Līguma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 9. jūnija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas pielikums

Skaidrojums Nr. 1 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2022 07
Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Saņemto piedāvājumu skaits: -
Iepirkumu komisijas 2022. gada 2. jūnija lēmums: Pārtraukt tirgus izpēti "Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām", id. Nr. SA 2022 07.
 

 

Paziņojums par vienkāršotu tirgus izpēti Nr. SA 2022 06/ERAF

"Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās"

Publikācijas datums: 18.05.2022.
Identifikācijas Nr. SA 2022 06/ERAF
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv

Līguma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 27. maija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums un tā pielikumi

Nolikuma 10. pielikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2022 06/ERAF
Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Lēmums: Piešķirt SIA "CC3", reģistrācijas Nr. 40203091324, līguma slēgšanas tiesības būvuzraudības pakalpojuma nodrošināānais saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 13.06.2022.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2022 05/ERAF

“Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 05/ERAF

Tirgus izpēte:

Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā

Tirgus izpētes dokumentācija publicēta: 

EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 30. maija plkst. 15.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Iepirkumu komisijas lēmums 2022. gada 3. jūnija lēmums Pārtraukt iepirkumu "Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās "Jaunlorupes", Siguldas pagastā, Siguldas novadā" ID Nr. SA 2022 05/ERAF, jo piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 04

"Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei Siguldas pilsētā"

Publikācijas datums: 21.03.2022.
Identifikācijas Nr. SA 2022 04
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:

Par tirgus izpētes nolikumu: Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv

Par tehnisko specifikāciju: Ieva Lapiņa, tālrunis 23221617, e-pasts: ieva.lapina@saltavots.lv 

Līguma priekšmets: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei Siguldas pilsētā
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 4. aprīļa plkst. 10.00, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 2.1. pielikums

Tehniskās specifikācijas 2.2. pielikums 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2022 04
Iepirkuma priekšmets: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei Siguldas pilsētā
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Iepirkumu komisijas 2022. gada 12. aprīļa lēmums:

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības uz 1. iepirkuma daļu SIA „Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai piedāvāto līgumcenu 2930,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi);

2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības uz 2. iepirkuma daļu SIA „Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai piedāvāto līgumcenu 2280,00 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi).

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 13.04.2022.

 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 03

"Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā-II kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai)"

Publikācijas datums: 28.01.2022.
Identifikācijas Nr. SA 2022 03
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par tirgus izpētes nolikumu: Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Līguma priekšmets: Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā-II kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai)
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 21. februāra plkst. 10.00, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

1. pielikums 

2. pielikums 

3. pielikums 

4. pielikums 

5. pielikums 

6. pielikums 

7. pielikums 

8. pielikums 

9. pielikums 

10. pielikums 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2022 03
Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā - II kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai)
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
 Iepirkumu komisijas 2022. gada 15. marta lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Strauteks”, reģistrācijas Nr. 40103623844, kanalizācijas tīklu pārbūvei Atbrīvotāju ielā-II kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai par piedāvāto līgumcenu 36 265,12 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro un 12 centi)
 Paziņojuma nosūtīšanas datums:  15.03.2022.

 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 01

"Degvielas piegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums: 11.01.2022.
Identifikācijas Nr. SA 2022 01
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par tirgus izpētes nolikumu: Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Līguma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 2. februāra plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2022 01
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkuma komisijas 2022. gada 8. februāra lēmums:

piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “VIADA Baltija”, reģistrācijas Nr. 40103867145, degvielas piegādei SIA „SALTAVOTS” vajadzībām atbilstoši degvielas mazumtirzniecības cenai degvielas uzpildes stacijās, piemērojot piedāvāto patstāvīgo atlaidi vienam litram dīzeļdegvielas un benzīna E95.

Paziņojuma nosūtīšanas datums 08.02.2022.


  

 

 

 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD