Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

PVN reģistrācijas Nr. LV40103055793 

Juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150  

Biroja adrese - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 

Tālrunis 67973502

e-pasts vispārīgos jautājumos: saltavots@saltavots.lv  

e-pasts iesniegumiem par līguma noslēgšanu par sabiedriskiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (centralizēti ūdensapāgdes un/vai kanalizācijas pakalpojumi), par maksas pakalpojumiem, par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājuma iesniegšanu: klienti@saltavots.lv

e-pasts iesniegumiem par tehnisko noteikumu izsniegšanu, par rakšanas atļauju saņemšanu, par atzinuma saņemšanu dzīvojamās mājas nodošanai ekspluatācijā: attistibasdala@saltavots.lv 

tīmekļa vietne: www.saltavots.lv

 

Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)

 Amats

 Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 Mobilais tālrunis

 e-pasts

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

BIROJS - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150 

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks 

 

 29455256

guntars.dambenieks@saltavots.lviepriekš saskaņojot pa tālruni
Direktors

Ivars Ķiksis

67971866

 26526834

 ivars.kiksis@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni

Biroja administratore

Ilva Zdanovska

67973502

 27830288

saltavots@saltavots.lv

 
Energosistēmu tehniķis

 Edgars Bērziņš

 

 25727165

 edgars.berzins@saltavots.lv

 iepriekš saskaņojot pa tālruni

 FINANŠU NODAĻA

Finanšu nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede

 Svetlana Ruoška

 67971912 26322534

 gramatvede@saltavots.lv

 
Galvenās grāmatvedes vietniece

 Daiga Benuža

 67971912 26322534

 daiga.benuza@saltavots.lv

 
Ekonomists

 Jānis Marcinkevičs

 67971912

 26662623

ekonomists@saltavots.lv 

 

Grāmatvede uzskaitvede

Elīna Eglīte

 67971912

 26662623

 rekini@saltavots.lv

 
 

KLIENTU DAĻA

Klientu daļas vadītāja

(Juridiskas personas Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastos) 

 Dagmāra Ziņģīte

 67973733

29181233 

 klienti@saltavots.lv

 

Klientu apkalpošanas speciāliste

(Fiziskas personas Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastos) 

 Ilze Štrassere

 67973733

25662084 

 ilze.strassere@saltavots.lv

 

Klientu apkalpošanas speciāliste-datu ievades operatore

(Juridiskas un fiziskas personas Mālpils, Krimuldas, Lēdurgas un Inčukalna pagastos) 

 Kristīna Sijāte

 67973733

 23221617

 klientudala@saltavots.lv

 
Klientu apkalpošanas speciālists - kontrolieris

 Andris Jakupāns

 

 24112298

iepriekš saskaņojot pa tālruni
Kontrolieris

 Sols Vanags

  26261831 iepriekš saskaņojot pa tālruni

 ATTĪSTĪBAS DAĻA  

Attīstības daļas vadītājas p.i., Būvinženiere

Elīna Sabīne Nežborte 

67974011

29393780 

attistibasdala@saltavots.lv

elina.nezborte@saltavots.lv

 
Inženierkomunikāciju tehniķis

Normunds Lembergs

67974011

26611396

attistibasdala@saltavots.lv

 
Projektu vadītāja  - iepirkumu speciāliste

 Silvija Zaharāne

  25414421

 silvija.zaharane@saltavots.lv

 
 Izpētes tehniķis

Mareks Strazdiņš 

  22037891

 mareks.strazdins@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni

RAŽOŠANAS BĀZE - Vildogas ceļš 5, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150 

Tīklu daļas vadītājs

 Modris Guķis

67973115

 29234845

 razosana@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni
Saimniecības pārzinis

 Ainars Zālītis

 67973115

 20233347

 parzinis@saltavots.lv

 

SIGULDAS PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS - "Jaunlorupes", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV - 2150

Iekārtu daļas vadītājs

 Jānis Vīcieps

67970277

 29195125

 lorupe@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni 
Vides tehniķis

Gunārs Stankevičs 

 67970277

 26559765

 gunars.stankevics@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni 
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD