2017 

 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2017 07

"Ūdens ieguves urbuma ierīkošana"

Publikācijas datums: 17.10.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2017 07
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par cenu aptaujas procedūru: Silvija Zaharāne, tālrunis 67971729
Kontaktpersona par tehniskiem jautājumiem: Jānis vīcieps, tālrunis 29195125
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Ūdens ieguves urbuma ierīkošana
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2017. gada 8. novembris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2017 07 
Iepirkuma priekšmets: Ūdens ieguves urbuma ierīkošana
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: AS "Siguldas būvmeistars", vienotais reģistrācijas Nr. 40003047821 
Piedāvātā līgumcena: 

Ūdens ieguves urbuma ierīkošana EUR 145 440

Uzstādīto iekārtu garantijas apkalpošana EUR 780,00 

Paziņojumu nosūtīšanas datums: 29.12.2017.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2017 08

"Veselības apdrošināšanas polišu iegāde"

Publikācijas datums: 12.09.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2017 08
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2017. gada 20. septembris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 201708
Iepirkuma priekšmets: Veselības apdrošīnāšanas polišu iegāde 
Saņemto piedāvājumu skaits:
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: AAS "BALTA", vienotais reģistrācijas Nr. 40003049409 
Piedāvātā līgumcena:  EUR 6369,00 
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 05.10.2017.
 

 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2017 06

"Veselības apdrošināšanas polišu iegāde"

Publikācijas datums: 15.08.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2017 06
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2017. gada 24. augusts plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu

Pārtraukt cenu aptaujas procedūru, jo nepieciešams veikt būtiskus labojumus tehniskajā specifikācijā.

Paziņojuma nosūtīšanas datums:  11.09.2017.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2017 05

"Ķīmiskā reaģenta fosfora daudzuma samazināšanai notekūdeņos piegāde"

Publikācijas datums: 20.04.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2017 05
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Ķīmiskā reaģenta fosfora daudzuma samazināšanai notekūdeņos piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2017. gada 28. aprīlis plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2017 05
Iepirkuma priekšmets: Ķīmiskā reaģenta fosfora daudzuma samazināšanai notekūdeņos piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "ECOCHEMICALS INTERNATIONAL", vienotais reģistrācijas Nr. 40003556829
Piedāvātā līgumcena:  10 125,00 EUR bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums:  09.05.2017.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2017 04

"Ķīmiskā reaģenta fosfora daudzuma samazināšanai notekūdeņos piegāde"

Publikācijas datums: 04.04.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2017 04
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Ķīmiskā reaģenta fosfora daudzuma samazināšanai notekūdeņos piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2017. gada 13. aprīlis plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu Izbeigt iepirkuma procedūru, jo nav iesniegti piedāvājumi
Paziņojuma ievietošanas datums:  19.04.2017.
 

 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2017 03/KF

"Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā" 

 

Publikācijas datums: 24.02.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2017 03/KF
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā 

Nolikums un pielikumi pieejami:

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1 skatīt šeit 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2 skatīt šeit 

skatīt šeit ...
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2017. gada 3. aprīlim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads
Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2017 03/KF
Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā 
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Pretendentu nosaukums un piedāvātā līgumcena:  SIA "ĢL Konsultants", 1 098 177,79 EUR bez PVN
  SIA "Būvenergo A", 724 981,13 EUR bez PVN
  SIA "OSATS CELTNIEKS", 880 011,33 EUR bez PVN
  AS "Siguldas būvmeistars", 947 381,00 EUR bez PVN
  SIA "MONUM", 853 653,99 EUR bez PVN
Piedāvājuma izvēles kritērijs Piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

SIA "Būvenrgo A", vienotais reģistrācijas Nr. 43603014154

Noslēgtais līgums ar SIA "Būvenergo A" 

Vienošanās Nr. 1 

Piedāvātā līgumcena:  724 982,89 EUR bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums:  22.05.2017.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2017 02

"Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde"

Publikācijas datums: 14.02.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2017 02
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2017. gada 2. marts plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma grozījumi Nr. 1 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2017 02
Iepirkuma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "OROLS ŪDENS UZSKAITE" , vienotais reģistrācijas Nr. 40003673798
Piedāvātā līgumcena:  14 552,60 EUR bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums:  15.03.2017.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2017 01

"Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS"vajadzībām"

Publikācijas datums: 09.02.2017.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2017 01
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2017. gada 24. februāris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2017 01 
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: AS "VIADA Baltija", vienotais reģistrācijas Nr. 40103867145
Piedāvātā līgumcena:  atbilstoši mazumtirdzniecības cenai degvielas uzpildes stacijās 6,8% patstāvīgā atlaide vienam litram dīzeļdegvielas un benzīna E95 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:  02.03.2017.
 

  

 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD