2016

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 13

Publikācijas datums: 30.11.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 13
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 9. decembris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2016 13 
Iepirkuma priekšmets:

Autotransporta remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi

Saņemto piedāvājumu skaits:

1. iepirkuma daļa - 2

2. iepirkuma daļa - 1 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

1. iepirkuma daļa - SIA "Deičmanis", vienotais reģistrācijas Nr. 40103110192 par vieglo automašīnu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumiem

 2. iepirkuma daļa - SIA firma "ATU-1021", vienotais reģistrācijas Nr. 40103093329 par smago automašīnu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumiem

Piedāvātā līgumcena: 

1. iepirkuma daļa - līdz 3 500 EUR bez PVN

2. iepirkuma daļa - līdz 4 500 EUR bez PVN 

Paziņojuma nosūtīšanas datums:  16.12.2016.
 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 12

Publikācijas datums: 18.10.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 12
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Riepu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 26. oktobris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 02
Iepirkuma priekšmets: Riepu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "Reilat" , vienotais reģistrācijas nr. 40103450821
Piedāvātā līgumcena: 

1. iepirkuma daļa - EUR 344,32 (bez PVN)

2. iepirkuma daļa - 1 479,36 (bez PVN) 

Paziņojuma nosūtīšanas datums:  01.11.2016.
 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 11

Publikācijas datums: 17.08.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 11
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 26. augusts plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 11
Iepirkuma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:  5
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: Seesam Insurance AS Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas Nr. 40103475609
Piedāvātā līgumcena:  EUR 5 820,00
Paziņojuma nosūtīšanas datums:  02.09.2016.

 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 10

Publikācijas datums: 01.08.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 10
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Maģistrālā ūdensvada pārbūve Šveices ielā, Siguldas novada Siguldas pilsētā
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 22. augusts plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

1. pielikums - Tehniskā specifikācija

3. pielikums - Tehniskais projekts (dwg)

3. pielikums -  Tehniskias projekts (pdf)

7. pielikums - Finanšu piedāvājums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 10 
Iepirkuma priekšmets: Maģistrālā ūdensvada pārbūve Šveices ielā, Siguldas novada Siguldas pilsētā 
Saņemto piedāvājumu skaits:  6
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA “Baltijas Energomontāža”, vienotais reģistrācijas Nr. 51503056371
Piedāvātā līgumcena:  EUR 13 793,90 bez PVN 
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 31.08.2016. 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 09

Publikācijas datums: 29.06.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 09
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Smilts, grants maisījuma, šķembu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 8. jūlijs plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 09
Iepirkuma priekšmets: "Smilts, grants maisījuma, šķembu piegāde"
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

1. iepirkuma daļa - SIA "Karjeru Tehnikas noma", vienotais reģistrācijas Nr. 44103082232 par smilts, grants maisījuma piegāde

2. iepirkuma daļa - SIA "DSG Karjeri", vienotais reģistrācijas Nr. 40003747654 par šķembu piegādi

Piedāvātā līgumcena: 

1. iepirkuma daļa - 3 120,00 EUR bez PVN

2. iepirkuma daļa -  570,00 EUR bez PVN 

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 01.08.2016.

 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 08

Publikācijas datums: 10.06.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 08
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 28. jūnijs plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Cenu aptaujas nolikuma grozījumi Nr. 1

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 08 
Iepirkuma priekšmets: "Nolsēgarmatūras, veidgabalu piegāde" 
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "Indutek LV", vienotais reģistrācijas Nr. 40003251246 
Piedāvātā līgumcena:  EUR 18 216,00 bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20.07.2016.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 07

Publikācijas datums: 25.04.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 07
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Jānis Vīcieps
Tālrunis: 67970277; 29195125
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 13. maijs plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Grozījumi nolikumā Nr. 1

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 07
Iepirkuma priekšmets: "Cauruļvadu, veidgabalu, skataku piegāde"
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

1. iepirkuma daļa - SIA "EVA - SAT", vienotais reģistrācijas Nr. 40003118081 par cauruļvadu, veidgabalu, skataku, gūliju piegādi

2. iepirkuma daļa - SIA "Indutek", vienoatis reģistrācijas Nr. 40003251246 par ūdens skaitītāju aku piegādi

Piedāvātā līgumcena: 

1. iepirkuma daļa - 32 336,97 EUR bez PVN

2. iepirkuma daļa -  2 420,00 EUR bez PVN 

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 31.05.2016.

 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 06

Publikācijas datums: 15.03.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 06
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Ekscentriskā skrūves sūkņa dūņu transportēšanai piegāde, uzstādīšana, regulēšana
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 31. marts plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 06
Iepirkuma priekšmets: Ekscentriskā skrūves sūkņa dūņu transportēšanai piegāde, uzstādīšana, regulēšana 
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "FILTER", reģ. Nr. 50003186431
Piedāvātā līgumcena:  EUR 11 760,00 (bez PVN)
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 13.04.2016.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 05

Publikācijas datums: 14.03.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 05
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Flokulanta piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 24. marts plkst. 10.15, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 05
Iepirkuma priekšmets: Flokulanta piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "Ecochemicals International", vienotais reģistrācijas Nr. 40003556829
Piedāvātā līgumcena:  4,00 EUR/kg bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20.05.2016.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 04

Publikācijas datums:  14.03.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 04
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 24. marts plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 04
Iepirkuma priekšmets: Trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegāde 
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: UAB "Ekotakas", reģ. Nr/ 135450524
Piedāvātā līgumcena:  EUR 4 644,00 bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 19.04.2016.

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 03

Publikācijas datums: 21.01.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 03
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Būvprojekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta" īstenošanai
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 10. februāris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Tehniskā specifikācija 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: ID Nr. SA 2016 03
Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārta" īstenošanai
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "La Kalme", vienotais reģistrācijas Nr. 40003379590
Piedāvātā līgumcena EUR 9 436,00
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 08.03.2016.
 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 01

Publikācijas datums: 05.01.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 01
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 22. janvāris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Grozījumi nolikumā Nr. 1 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 01
Iepirkuma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "OROLS ŪDENS UZSKAITE", vienotais reģistrācijas Nr. 40003673798 
Piedāvātā līgumcena:  12 386,66 EUR bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 09.02.2016.

 

Paziņojums par iepirkumu  Nr. SA 2016 02

Publikācijas datums: 13.01.2016.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2016 02
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "Saltavots" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 2016. gada 1. februāris plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2016 02
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "Saltavots" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 2 
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "LUKoil Baltija", vienotais reģistrācijas Nr. 40003134777 
Piedāvātā līgumcena: atbilstoši mazumtirdzniecības cenai degvielas uzpildes stacijās 6,7% patstāvīgā atlaide vienam litram dīzeļdegvielas un benzīna E95 
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 09.02.2016.

 

 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD