SIA "Saltavots" nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un iegūst, sagatavo un piegādā dzeramo ūdeni un savāc, novada līdz notekūdeņu attīrīšanas  iekārtām un attīra kanalizācijas notekūdeņus Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastos pēc vienotiem tarifiem, kurus apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan fiziskām, gan juridiskām personām. 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar
2019. gada 22. augusta padomes lēmumu Nr. 138 apstiprināja ūdensapāgdes un kanalizācijas novadīšanas tarifus:

 Pēc mērītāja rādījumiem

 Tarifs ar PVN EUR/m3 ar 01.10.2019.

 Tarifs ar PVN EUR/m3 līdz 30.09.2019.

Ūdensapgāde, 1m3

 1,27

 1,15

Kanalizācijas novadīšana, 1 m3

 1,67

 1,33

Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšana kopā, 1 m3

 2,94

 2,48

Iesniegums līguma noslēgšanai par sabiedriskiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (centralizētie ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumi) šeit

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma vispārīgie noteikumi šeit
 

Maksājumus var veikt:   

 • SIA "Saltavots" kasē skaidrā naudā un ar norēķinu kartēm:
              - Pirmdienās 8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
              - Ceturtdienās 8.00 - 12.00    13.00 - 17.00

Lai arī ārkārtējā situācija valstī ir beigusies, ņemot vērā Ministru kabineta ieteikumus par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, SIA “SALTAVOTS” biroja darbinieki turpina klientus apkalpot attālināti, līdz ar to birojs un kase paliek slēgti apmeklētājiem

 • Internetbankā (veicot maksājumu internetbankā (ja veicat maksājumu internetbankā, lūdzu, norādiet klienta numuru (līguma Nr.) un skaitītāja rādījumus no - līdz mehāniskajiem skaitītājiem;
 • tiešsasites rēķinu apkalpošanas un saziņas platfromā Bill.me
 • veikalu "Maxima" kasēs
 • veikalu  ''top'' un ''Labais'' kasēs 
 • jebkurā bankas filiālēs
 • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās

Klientu daļas tālrunis 67973733, 29181233, e-pasts: klienti@saltavots.lv
 

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv