SIA "Saltavots" nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un iegūst, sagatavo un piegādā dzeramo ūdeni un savāc, novada līdz notekūdeņu attīrīšanas  iekārtām un attīra kanalizācijas notekūdeņus Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastos pēc vienotiem tarifiem, kurus apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan fiziskām, gan juridiskām personām. 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar
2022. gada 24. marta padomes lēmumu Nr. 50  apstiprināja ūdensapāgdes un kanalizācijas novadīšanas tarifus:

 Pēc mērītāja rādījumiem

 Tarifs ar PVN EUR/m3 ar 01.05.2022.

 Tarifs ar PVN EUR/m3 līdz 30.04.2022.

Ūdensapgāde, 1m3

 1,38

 1,27

Kanalizācijas novadīšana, 1 m3

 1,80

 1,67

Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšana kopā, 1 m3

 3,18

 2,94

Iesniegums līguma noslēgšanai par sabiedriskiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (centralizētie ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumi) šeit

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma vispārīgie noteikumi šeit
 

Maksājumus var veikt:   

  • SIA "Saltavots" kasē skaidrā naudā un ar norēķinu kartēm:
                - Pirmdienās 8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
  • Internetbankā (veicot maksājumu internetbankā (ja veicat maksājumu internetbankā, lūdzu, norādiet rēķina numuru un klienta numuru (līguma Nr.) un skaitītāja rādījumus no - līdz mehāniskajiem skaitītājiem;
  • tiešsasites rēķinu apkalpošanas un saziņas platfromā Bill.me
  • veikalu "Maxima" kasēs
  • veikalu  ''top'' un ''Labais'' kasēs 
  • jebkurā bankas filiālēs
  • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās

Klientu daļas tālruņi 67973733, 29181233, 25662084; e-pasts: klienti@saltavots.lv
 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD