2023

Publicēšanas datums

Iepirkuma nosaukums Identifikācijas Nr. Iepirkuma dokumentācija pieejama: Piedāvājums jāiesniedz līdz:  Iepirkuma komisijas/atbildīgā darbinieka lēmums 
11.12.2023. Reaģentu piegāde  SA 2023 19 Tirgus izpētes dokumentāciju skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 22.12.2023. plkst. 7.00

2024. gada 10. janvāra iepirkuma komisijas lēmums: 

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības UAB “EKOTAKAS”, reģistrācijas  Nr. 135450524, trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegādei par piedāvāto vienības cenu 0,43 EUR/kg un līgumcenu 14 448,00 EUR.
 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “ECOCHEMICALS INTERNATIONAL”, reģ. Nr. 40003556829,   flokulanta piegādei par piedāvāto vienības cenu 5,20 EUR/kg un līgumcenu 9360,00 EUR.
 08.12.2023. Nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegāde   SA 2023 18 Tirgus izpētes dokumentāciju skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 18.12.2023. plkst. 8.00

2023. gada 20. decembra atbildīgā darbinieka lēmums:

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības  AAS "BTA Baltic Insurance Company", reģistrācijas Nr. 40103840140, nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegādei par piedāvāto līgumcenu 782,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit divi euro un 00 centi).

 06.12.2023. Riteņu ekskavatora iegāde  SA 2023 17 Iepirkuma dokumentāciju dokumentāciju skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 28.12.2023. plkats. 8.00

2024. gada 23. janvāra iepirkuma komisijas lēmums:

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības ārvalstu komersanta Aktsiaselts Baltem Rīgas filiālei, reģistrācijas Nr.40103293000, riteņu ekskavatora piegādei un tehnisko apkopju veikšanai garantijas periodā par piedāvāto līgumcenu 101860,70 EUR (viens simts viens tūkstotis  astoņi simti sešdesmit euro un 70 centi)

 29.11.2023. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensvada izbūvei ar dzelzceļa šķērsojumu uz Kaķīšiem, Siguldā, Siguldas novadā  SA 2013 15 Tirgus izpētes dokumentāciju skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 12.12.2023. plkst. 9.00

2024. gada 8. janvāra iepirkuma komisijas lēmums:

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  “WESEMANN”, reģistrācijas Nr.40003140237, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei ūdensvada izbūvei  ar dzelzceļa šķērsojumu uz Kaķīšiem, Siguldā, Siguldas novadā par piedāvāto līgumcenu 4900,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi).

 27.11.2023. Automašīnas noma operatīvajā līzingā 

SA 2023 14

Tirgus izpētes dokumentāciju skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 12.12.2023. plkst. 8.00

2023. gada   27.  decembra iepirkuma komisijas lēmums:

Izbeigt tirgus izpēti “Automašīnas noma operatīvajā līzingā”, id. Nr. SA 2023 14, jo pretendentu Tehniskie piedāvājumi neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām. 

 27.11.2023. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde zemsprieguma elektrokabeļu izbūvei Mores notekūdeņu attīrīšanas iekārtās  SA 2023 16 Vienkāršotas tirgus izpētes dokumentāciju skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 07.12.2023. plkst.08.00

2023. gada 11.decembra atbildīgā darbinieka lēmums: 

Pārtraukt vienkāršotu tirgus izpēti “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde zemsprieguma elektrokabeļu izbūvei  Mores notekūdeņu attīrīšanas iekārtās”, identifikācijas Nr. SA 2023/16, jo piedāvājuma līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu un SIA ”SALTAVOTS” budžetā  plānoto finansējumu.

 26.09.2023. Automašīnas noma operatīvajā līzingā SA 2023 13  Tirgus izpētes dokumentāciju skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 12.10.2023. plkst. 8.00

2023. gada 16. oktobra iepirkuma komisijas lēmums:

 • Izbeigt tirgus izpēti  “Automašīnas noma operatīvajā līzingā”, id. Nr. SA 2023 13 bez rezultāta, jo nav iesniegti piedāvājumi
 02.08.2023. Akreditētas laboratorijas pakalpojumi ūdens, notekūdeņu, notekūdeņu dūņu analīžu veikšanai SA 2023 12  EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718  10.08.2023. plkst.9.00

2023. gada 24. augusta atbildīgā darbinieka lēmums:

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VIDES AUDITS” reģistrācijas Nr. 40003551408, ūdens, notekūdeņu, notekūdeņu dūņu analīžu veikšanai, par piedāvāto līgumcenu 4910,81 EUR (četri tūkstoši deviņi simti desmit euro un 81 cents)
 06.07.2023. Ūdens ieguves urbuma ar aprīkojumu ierīkošana Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā  SA 2023 11.1  EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718  24.07.2023. plkst. 9.0

2023. gada 25.augusta iepirkuma komisijas lēmums: 

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TOTAS”, reģistrācijas Nr. 40103042040, ūdens ieguvas urbuma ar aprīkojumu ierīkošanai Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā par piedāvāto līgumcenu 132 100,00 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši viens simts euro un 00 centi)
 22.06.2023.  Aptauja paredzamās līgumcenas prognozei ūdens ieguves urbuma ar aprīkojumu ierīkošanai Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā  

Uzaicinājums skatīt šeit

Tehniskā specifikācija skatīt šeit

Tehniskās specifikācijas pielikums skatīt šeit

Paredzamās līgumcenas prognozes veidne skatīt šeit

Paredzamās līgumcenas prognoze iesniedzam līdz 2023. gada 29. jūnija plkst.10.00  
 06.06.2023. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu paplašināšanai Jaunā, Lorupes, Ausmas ielā  SA 2023 10 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 19.06.2026. plkst. 08.00

2023. gada 30. jūnija iepirkuma komisijas lēmums:

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei  ūdensapgādes tīklu paplašināšanai Jaunā ielā, Siguldā  (1. iepirkuma daļa) par piedāvāto līgumcenu 4138 ,00 EUR (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro un 00 centi);

2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei  ūdensapgādes tīklu paplašināšanai Lorupes ielā, Siguldā (2. iepirkuma daļa) par piedāvāto līgumcenu 2872,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro un 00 centi);

3. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei  ūdensapgādes tīklu paplašināšanai Ausmas ielā, Siguldā  (3. iepirkuma daļa) par piedāvāto līgumcenu 2762,00 EUR  (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi euro un 00 centi).

 10.05.2023. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu paplašināšanai, pārbūvei Nurmižu, Pureņu, Pīpeņu ielu rajonā, Siguldā  SA 2023 09 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 23.05.2023. plkst. 08.00

2023. gada 5. jūnija iepirkuma komisijas lēmums:

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei ūdensapgādes tīklu paplašināšanai, pārbūvei Nurmižu, Pureņu, Pīpeņu ielu rajonā, Siguldā par piedāvāto līgumcenu 9895,00 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi).
 17.04.2023. Datortehnikas piegāde  SA 2023 08 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 25.04.2023. plkst.09.00

2023. gada 3. maija iepirkuma komisijas lēmums: 

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “CAPITAL”, reģistrācijas Nr. 40003088497, datortehnikas piegādei par piedāvāto līgumcenu 6395,82 EUR (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro un 82 centi).
 17.04.2023. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei    SA 2023 05 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 24.04.2023. plkst.08.00

2023. gada 10.maija Iepirkuma komisijas lēmums:

 •  Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei maģistrālā sadzīves notekūdens tīkla pārbūvei Zaļkalna ielas posmā, Allažu ciemā, Allažu pagastā, Siguldas novadā (1. iepirkuma daļa) par piedāvāto līgumcenu 2235,00 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi);
 •  Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei maģistrālā sadzīves notekūdens tīkla pārbūvei Helmaņa ielas rajonā, Siguldā, Siguldas novadā (2. iepirkuma daļa) par piedāvāto līgumcenu 4555,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro un 00 centi).
 16.03.2023. Datortehnikas piegāde  SA 2023 07 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 29.03.2023. plkst. 09.00

2023. gada 13. aprīļa iepirkuma komisijas lēmums: 

 • Pārtraukt tirgus izpēti “Datortehnikas piegāde”, id. Nr. SA 2023 07, jo ir nepieciešams veikt būtiskus labojumus tirgus izpētes dokumentācijā.
 09.02.2023. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā  SA 2023 03 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 02.03.2023.; plkst. 09.00

2023. gada 31. marta iepirkuma komisijas lēmums: 

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Strauteks”, reģistrācijas Nr. 40103623844, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai Jasmīnu ielā, Siguldā, Siguldas novadā par piedāvāto līgumcenu 81 204,25 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis divi simti četri euro un 25 centi).
 06.02.2023. Maģistrālā sadzīves notekūdens kanalizācijas tīkla pārbūve Smilšu ielā, Siguldā  SA 2023 04  EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718  27.02.2023.; plkst. 09.00

2023. gada 7. marta iepirkuma komisijas lēmums: 

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ū.K.A”, reģistrācijas Nr. 40003838794, maģistrālā sadzīves notekūdens kanalizācijas tīkla pārbūvei Smilšu ielā, Siguldā par piedāvāto līgumcenu 49 575,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi).
 23.01.2023. Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve  SA 2023 01 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271 15.02.2023.; plkst.11:00

2023. gada 20. marta ieprikuma komisijas lēmums: 

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “WOLTEC”, reģistrācijas Nr. 44103097350, Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei uz 1. iepirkuma daļu   par piedāvāto līgumcenu  164 233,32 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši divi simti trīsdesmit trīs euro un 32 centi).
 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “SANART”, reģistrācijas Nr. 44103043748 Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūvei uz 2. iepirkuma daļu par piedāvāto līgumcenu 287 441,06 EUR (divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro un 06 centi).
 10.01.2023. Veselības apdrošināšanas polišu iegāde  SA 2023 02 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 23.01.2023.; plkst.11:00

2023. gada 3. februāra iepirkuma komisijas lēmums: 

 • Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AAS “BALTA”, reģistrācijas  Nr. 40003049409, veselības apdrošināšanas polišu iegādei par piedāvāto  līgumcenu 9424,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 00 centi)
 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD