Publiskojamā informācija 

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta prasībām, SIA "SALTAVOTS" publisko informāciju:

 58. panta pirmā daļa - Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantam, SIA "SALTAVOTS" ir izstrādājusi vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2023. līdz 2025. gadam, kas apstiprināta Dalībnieku sapulcē (20.07.2023. prot. Nr. 2023-3, 1.punkts).

SIA "SALTAVOTS" vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2023. līdz 2025. gadam skatīt šeit 

 58. panta pirmā daļa - Ziņas par Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru (2. red.): 

ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00)

notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00) 

Darbības veidi: 

ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā 

ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam 

notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 

notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos

lietus notekūdeņu apsaimniekošana

decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana, uzturēšana, kontrole

 58. panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunkts - Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti vismaz par pēdējiem pieciem gadiem (ne retāk kā reizi gadā)

2015. gads skatīt šeit

2016. gads skatīt šeit

2017. gads skatīt šeit

2018. gads skatīt šeit

2019. gads skatīt šeit

2020. gads skatīt šeit 

2021. gads skatīt šeit 

2022. gads skatīt šeit 

2023. gads skatīt šeit 

 58. panta pirmās daļas 1. punkta b) apakšpunktsVeiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem (ne retāk kā reizi gadā)

2015. gads skatīt šeit

2016. gads skatīt šeit

2017. gads skatīt šeit

2018. gads skatīt šeit

2019. gads skatīt šeit 

2020. gads skatīt šeit 

2021. gads skatīt šeit 

2022. gads skatīt šeit 

 58. panta pirmās daļas 1. punkta c) apakšpunktsInformācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu vismaz par pēdējiem pieciem gadiem (ne retāk kā reizi gadā)

2015. gads skatīt šeit

2016. gads skatīt šeit

2017. gads skatīt šeit skatīt šeit

2018. gads skatīt šeit

2019. gads skatīt šeit 

2020. gads skatīt šeit 

2021. gads skatīt šeit 

2022. gads skatīt šeit skatīt šeit

2023. gads skatīt šeit skatīt šeit

2024. gads skatīt šeit skatīt šeit 

 58. panta pirmās daļas 2. punkta a) apakšpunktsZvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām) 

2017. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starrperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2017. līdz 30.06.2017.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starrperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2017. līdz 30.09.2017.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starrperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.) skatīt šeit

2018. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.) skatīt šeit

2019. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 30.09.2019.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par divpadsmit mēnešiem (periods no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.) skatīt šeit

2020. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2020. līdz 30.09.2020.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par divpadsmit mēnešiem (periods no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.) skatīt šeit

2021. gads 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.) skatīt šeit

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2021. līdz 30.09.2021.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par divpadsmit mēnešiem (periods no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.) skatīt šeit 

2022. gads

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2022. līdz 31.03.2022.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par divpadsmit mēnešiem (periods no 01.01.2022. līdz 31.012.2022.) skatīt šeit

2023. gads 

Zvērināta revizdenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītū starpperiodu pārskatu par sešiem mēnešiem (periods no 01.01.2023. līdz 30.06.2023.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par deviņiem mēnešiem (periods no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.) skatīt šeit 

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperriodu pārskatu par divpadsmit mēnešiem (periods no 01.01.2023. līdz 31.12.2023.) skatīt šeit 

2024. gads

Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trīs mēnešiem (periods no 01.01.2024. līdz 31.03.2024.) skatīt šeit 

 58. panta pirmās daļas 2. punkta b) apakšpunktsZvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats vismaz par pēdējiem pieciem gadiem (piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām)

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2015. gada pārskatu skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2016. gada pārskatu skatīt šeit 

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2017. gada pārskatu skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2018. gada pārskatu skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2019. gada pārskatu skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2020. gada pārskatu skatīt šeit 

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2021. gada pārskatu skatīt šeit

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2022. gada pārskatu skatīt šeit 

Zvērināta revidenta pārbaudītu 2023. gada pārskatu skatīt šeit 

 

 58. panta pirmās daļas 3. punkta a) apakšpunkts - Informācija par īpašuma struktūru (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

SIA "SALTAVOTS" 100% apmērā ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. SIA "SALTAVOTS" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

 58. panta pirmās daļas 3. punkta b) apakšpunktsInformācija par organizatorisko struktūru (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)
SIA "SALTAVOTS" organizatorisko struktūru ar 2023. gada 1. aprīli skatīt šeit

 58. panta pirmās daļas 3. punkta c) apakšpunktsInformācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

Par pēdējiem pieciem gadiem nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi) 

 58. panta pirmās daļas 3. punkta d) apakšpunktsInformācija par iepirkumiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

Informāciju par iepirkumiem skatīt šeit 

 58. panta pirmās daļas 3. punkta e) apakšpunktsCita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas patatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" punktam 9. "Kapitālsabiedrības reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas publisko tīmekļvietnē informāciju par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai"

Informāciju par 2020. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai skatīt šeit

Informācija par 2021. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai skatīt šeit

Informācija par 2022. gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai skatīt šeit

 58. panta pirmās daļas 3. punkta f) apakšpunktsStatūti  (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

Aktuālo statūtu redakciju skatīt šeit

 58. panta pirmās daļas 3. punkta g) apakšpunktsValdes nolikums vai cits tam pielīdzinām dokuments, kas regulē tās darbību (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

 Dokumentu, kas regulē valdes darbību skatīt šeit

 58. panta pirmās daļas 3. punkta h) apakšpunktsInformācija par valdes locekļiem: profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņš (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

 Informāciju par valdes locekli: profesionālā darba pieredze, izglītība, amati citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņš skatīt šeit

 58. panta pirmās daļas 3. punkta i) apakšpunktsInformācija par visām paziņotajām, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

2024. gads 

14.05.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2024-5 skatīt šeit 

14.05.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2024-4 skatīt šeit 

03.04.2024. Kārtējā dalībnieku sapulce Nr. 2024-3 skatīt šeit 

14.03.2024. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2024-2 skatīt šeit 

13.02.2024. Ārkārtas dalībnbieku sapulce Nr. 2024-1 skatīt šeit 

2023. gads 

08.12.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2023-9 skatīt šeit 

19.10.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2023-8 skatīt šeit 

28.09.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2023-7 skatīt šeit 

26.09.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2023-6 skatīt šeit 

07.09.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2023-5 skatīt šeit 

17.08.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2023-4 skatīt šeit 

20.07.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2023-3 skatīt šeit 

05.06.2023. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2023-2 skatīt šeit

14.04.2023. Kārtējā dalībnieku sapulce Nr. 2023-1 skatīt šeit

2022. gads 

03.11.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2022-5 skatīt šeit 

10.10.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2022-4 skatīt šeit 

08.09.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2022-3 skatīt šeit

16.08.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2022-2 skatīt šeit

19.04.2022. Kārtējā dalībnieku sapulce Nr. 2022-1 skatīt šeit 

2021. gads 

07.12.2021. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2021-4 skatīt šeit 

02.11.2021. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2021-3 skatīt šeit 

06.07.2021. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2021-2 skatīt šeit 

31.03.2021. Kārtējā dalībnieku sapulce Nr. 2021-1 skatīt šeit

2020. gads 

18.12.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2020-3 skatīt šeit 

08.04.2020. Kārtējā dalībnieku sapulce Nr. 2020-2 skatīt šeit

09.03.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 2020-1 skatīt šeit

 58. panta pirmās daļas 3. punkta j) apakšpunktsAtalgojuma politikas principi un informācija par katra valdes locekļa atalgojumu  (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

Atalgojuma politikas principu skatīt šeit, t. sk. atbilstoši 12.04.2016. MK noteikumu Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" ar grozījumiem 4. pielikumu - informācija par mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām un 3. pielikumu - informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Informācija par valdes locekļa atalgojumu skatīt šeit

  58. panta pirmās daļas 3. punkta k) apakšpunktsKapitālsabiedības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība (pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot)

 SIA "SALTAVOTS" neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 27. panta otrai daļai
 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD