2018

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 12

"Veselības apdrošināšanas polišu iegāde"

Publikācijas datums: 01.11.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 12
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2018. gada 9. novembrim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu 23.11.2018.
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2018 12
Iepirkuma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkuma komisijas lēmums:  Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "BTA Baltic Insurance Company", (vienotais reģistrācijas Nr. 40103840140), veseleības apdrošināšanas polišu iegāde par piedāvāto līgumcenu 5 850,00 EUR.
Paziņojumu nosūtīšanas datums:  23.11.2018.
 

 

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 11

"Veselības apdrošināšanas polišu iegāde"

Publikācijas datums: 09.10.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 11
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets: Veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 18. oktobrim plkst. 14.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Iepirkuma komisijas lēmums: Pārtraukt tirgus izpētes „Veselības apdrošināšanas polišu iegāde”, id. Nr. SA 2018 11, procedūru, jo nepieciešams veikt būtiskus labojumus tehniskajā specifikācijā
Paziņojumu nosūtīšanas datums:   24.10.2018.

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 10

"Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada beztranšeju izbūves būvdarbi"

Publikācijas datums: 06.09.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 10
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets: Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada beztranšeju izbūves būvdarbi
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 16. oktobrim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 2. pielikums

Nolikuma 5. pielikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums 

Skaidrojumi Nr. 1

Nolikums ar 03.10.2018. grozījumiem 

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2018 10
Iepirkuma priekšmets: Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada beztranšeju izbūves būvdarbi
Saņemto piedāvājumu skaits 3
Iepirkuma komisijas lēmums: Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA "BT Būve", (vienotais reģistrācijas Nr. 44103067286), ūdensvada un kanalizācijas spiedvada beztranšeju izbūves būvdarbiem par piedāvāto līgumcenu 30 079,01 EUR.
Paziņojumu nosūtīšanas datums:  24.10.2018.
 

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 09

"Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada beztranšeju izbūves būvdarbi"

Publikācijas datums: 06.09.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 09
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets: Ūdensvada un kanalizācijas spiedvada beztranšeju izbūves būvdarbi
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 21. septembrim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 2. pielikums

Nolikuma 5. pielikums 

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Paziņojums par rezultātu  
Iepirkuma komisijas lēmums: Izbeigt tirgus izpēti, jo iesniegtā piedāvājuma līgumcena pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 01.10.2018.
 

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 08

"Kanalizācijas sūkņu stacijas ar aprīkojumu piegāde"

Publikācijas datums: 31.08.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 08
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets: Kanalizācijas sūkņu stacijas ar aprīkojumu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 12. septembrim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2018 08
Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas sūkņu stacijas ar aprīkojumu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits 3 
Iepirkuma komisijas lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "AKORDA" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003686472), kanalizācijas sūkņu stacijas ar aprīkojumu piegādei par piedāvāto piegādes līgumcenu 10 220,21 EUR.
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 01.10.2018.

 

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 07

"Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde"

Publikācijas datums: 05.06.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 07
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Iepirkuma līguma priekšmets: Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 18. jūnijam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Nolikuma 4. pielikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācijas Nr.: SA 2018 07
Iepirkuma priekšmets: Noslēgarmatūras, veidgabalu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits 1
Iepirkuma komisijas lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Indutek LV", (vienotais reģistrācijas Nr. 40003251246), noslēgarmatūras, veidgabau piegādei saskaņā ar tirgus izpētes Nolikuma tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu EUR 19 225,00 bez PVN
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 29.06.2018.

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 06

"Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde"

Publikācijas datums: 13.04.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 06
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 2. maijam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 4. pielikums

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1 

Nolikums ar 16.04.2018. grozījumiem

Nolikuma 4. pielikums ar 16.04.2018. grozījumiem

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2
 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2018 06
Iepirkuma priekšmets: Cauruļvadu, skaitītāju aku piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits

1. iepirkumu daļa - 1 piedāvājums 

2. iepirkuma daļa – nav iesniegti piedāvājumiCauruļvadu, skaitītāju aku piegāde

Iepirkuma komisijas lēmums: piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "EVA - SAT", (vienotais reģistrācijas Nr. 40003118081), cauruļvadu, veidgabalau, skataku, gūliju,  piegādei saskaņā ar 1. iepirkumu daļas tehnisko specifikāciju par piedāvāto līgumcenu EUR 26 710,43 bez PVN
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 19.05.2018. 

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 05

"Jaunas kravas darbnīcas piegāde"

Publikācijas datums: 20.03.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 05
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Jaunas kravas darbnīcas piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 4. aprīlim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums
 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2018 05
Iepirkuma priekšmets: Jaunas kravas darbnīcas piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "Mile Auto", vienotais reģistrācijas Nr. 44103091108
Piedāvātā līgumcena:  EUR 25 913,08 bez PVN
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 13.04.2018.

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 02

"Jaunas kravas darbnīcas piegāde"

Publikācijas datums: 01.02.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 02
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis: 67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Jaunas kravas darbnīcas piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 16. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2018 02
Iepirkuma priekšmets: Jaunas kravas darbnīcas piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkuma komisijas lēmums: Izbeigt tirgus izpēti, jo pretendentu piedāvājumi neatbilst tirgus izpētes nolikuma prasībām
Paziņojumu nosūtīšanas datums:  20.03.2018.

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 04

"Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde"

Publikācijas datums: 31.01.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 04
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis:  67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 13. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2018 04
Iepirkuma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: SIA "OROLS ŪDENS UZSKAITE"
Piedāvātā līgumcena:  19 759,82 EUR bez PVN 
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 20.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 03

"Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums: 30.01.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 03
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis:  67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 15. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2018 03
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: AS "VIADA Baltija", reģistrācijas Nr. 40103867145
Piedāvātā līgumcena: 

atbilstoši mazumtirdzniecības cenai degvielas uzpildes stacijās 8,2% patstāvīgā atlaide vienam litram dīzeļdegvielas un benzīna E95 

Paziņojumu nosūtīšanas datums:  22.02.2018.

Paziņojums par iepirkumu ID Nr. SA 2018 01/KF

"Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā"

 

Publikācijas datums: 18.01.2018.
Iepirkuma identifikācijas Nr. SA 2018 01/KF
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne
Tālrunis:  67971729
e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Fakss: 67869078
Iepirkuma līguma priekšmets: Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 2018. gada 12. februārim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 2. pielikums

Nolikuma 3. pielikums

Nolikuma 4. pielikums

Nolikuma 13. pielikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Paziņojums par rezultātu Ziņojums 
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" 
Identifikācijas Nr.: SA 2018 01/KF
Iepirkuma priekšmets: Kanalizācijas tīklu būvdarbi Siguldas pilsētā 
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendentu nosaukums un piedāvātā līgumcena (bez PVN) pēc aritmētisko kļūdu labojuma:

AS "UPB"- EUR 980 408,96

AS "Siguldas būvmeistars" - EUR 989 209,75

SIA "MONUM" - EUR 898 785,88 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums

SIA "MONUM", reģistrācijas Nr. 44103036801

Noslēgtais līgums ar SIA "MONUM" 

Noslēgtā Vienošanās Nr. 1 ar SIA "MONUM"

Noslēgta Vienošanās Nr. 2 ar SIA "MONUM" 

Noslēgtā Vienošanās Nr. 3 ar SIA "MONUM"

Noslēgtā Vienošanās Nr. 4 ar SIA 'MONUM" 

Piedāvātā līgumcena:  898 785,88 EUR bez PVN
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 20.03.2018.

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD