? Kad SIA “SALTAVOTS” sāks sniegt centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos?

 • Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos  SIA “SALTAVOTS” sāks sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus  ar 2024. gada 1. janvāri.

? Kad SIA “SALTAVOTS” sāks sniegt centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Inčukalna pagastā?

 • Inčukalna pagastā  SIA “SALTAVOTS” sāks sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus  ar 2024. gada 1. jūliju.

? Kāds ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs tiks piemērots, kad SIA “SALTAVOTS” sniegs pakalpojumus Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos?

 • Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos tiks saglabāti esošie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem līdz jaunu tarifu apstiprināšanai.

? Kāds ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs tiks piemērots, kad SIA “SALTAVOTS” sniegs pakalpojumus Inčukalna pagastā?

 • Inčukalna pagastā tiks saglabāti esošie tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem līdz jaunu tarifu apstiprināšanai.


? Kad jānodod ūdens skaitītāju rādījumi privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām?

 • Skaitītāju rādījumi privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām jānodod katru mēnesi no 26.datuma līdz nākamā mēneša 1.datumam ieskaitot.

? Kā jānodod skaitītāja rādījumi privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām?

 • Privātmāju īpašniekiem un juridiskām personām skaitītāju rādījumi jānodod BILL.me platformā (reģistrācijas saite tiks nosūtīta uz e-pastu, tiklīdz SIA “SALTAVOTS” būs ievadījis datu bāzē informāciju no līgumiem, kura tiks iegūta no iepriekšējiem pakalpojumu sniedzējiem)
 • Ja līgumos nav informācija par e-pastu, skaitītāju rādījumi jānodod pa tālruni 67973733, vienlaikus sniedzot informāciju par e-pastu

? Kad jānodod skaitītāja rādījumi dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās?

 • Skaitītāju rādījumi dzīvoklī jānodod mājas pārvaldniekam, mājas pārvaldnieka  noteiktajā termiņā 

? Kā jānodod skaitītāja rādījumi dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās?

 • Skaitītāju rādījumi dzīvoklī jānodod mājas pārvaldniekam, mājas pārvaldnieka  noteiktajā veidā

? Ko darīt, ja nav uzstādīts skaitītājs?

 • Privātmāju īpašniekiem, daudzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem un juridiskām personām, kurām ir nekustamais īpašums, par saviem līdzekļiem jāsagatavo skaitītāja mezgls un jāizsauc SIA “SALTAVOTS” pārstāvis skaitītāja montāžai, piesakot to pa tālruni 67973733. Skaitītāja mezgla izbūves shēma pieejama SIA “SALTAVOTS” tīmekļa vietnē:  www.saltavots.lv sadaļā Noderīgi-Vispārīgās prasības un tipveida risinājumi https://www.saltavots.lv/noderigi/visparigas-prasibas-un-tipveida-risinajumi.  Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums nosaka, ka lietotājiem ir jābūt uzstādītiem komercuzskaites mēraparātiem un tiem klientiem, kam nebūs skaitītāji SIA “SALTAVOTS” veiks to uzstādīšanu, bet izmaksas par skaitītāja mezgla izbūvi segs klients.
? Ko darīt, ja skaitītājam ir beidzies derīguma termiņš?

 • Skaitītāja maiņa jāpiesaka pa tālruni 67973733.
? Kā tiks izrakstīts rēķins, ja nebūs uzstādīts skaitītājs?

 • Kamēr nebūs uzstādīts skaitītājs, rēķins tiks izrakstīts pēc patēriņa normām kā līdz šim.

? Kā saņemšu rēķinu?

 • Privātmāju īpašnieki un juridiskas personas rēķinu saņems vienā no šādiem veidiem: 
 • BILL.me platformā (bezmaksas)
vai

 • ar VAS “Latvijas pasts” starpniecību (maksas pakalpojums pēc apstiprinātā izcenojuma)
 • Dzīvokļu īpašnieki rēķinu saņems vienā no šādiem veidiem:
 • no mājas pārvaldnieka, ja tāds būs izvēlēts
vai

 • no SIA "SALTAVOTS", ja būs tiešie norēķini (maksas pakalpojums pēc apstiprinātā izcenojuma)
? Kur var apmaksāt rēķinu?

 • Jebkurā internetbankā (SIA “SALTAVOTS” rekvizīti pieejami rēķina izdrukā) 
 • Pieslēdzot automātiskā rēķinu apmaksa BILL.me platformā (komisijas maksa 2% no rēķina summas)
 • VAS “Latvijas pasts” nodaļās ( komisijas maksa 0.50 EUR) (uz rēķina jābūt svītru kodam)
 • Veikalu tīklos Maxima, Labais, Top, Narvesen, Mego, E-lats (komisijas maksa 0.50 EUR) (uz rēķina jābūt svītru kodam)

? Vai dzīvokļu īpašnieki par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem var maksāt SIA “SALTAVOTS”?

 • Daudzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja izvēlēties, kā veikt norēķinus par sabiedriskajiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, siltumapgāde, atkritumi u.c.):
 • veikt maksājumus ar pārvaldnieka starpniecību
vai

 • maksāt tieši sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (tiešie maksājumi)
? Kā tiek veikti maksājumi ar pārvaldnieka starpniecību?

 • Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, pieņem kopības lēmumu par norēķināšanos ar pārvaldnieka starpniecību, SIA “SALTAVOTS” piestāda vienu rēķinu par piegādātajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem dzīvojamai mājai pārvaldniekam, kas nodrošina rēķinā norādīto maksājumu sadali starp dzīvokļu īpašniekiem un kontrolē rēķina apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda atgūšanai no attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas nav veicis maksājumu apmaksu pilnā apmērā. Šajā gadījumā papildus maksājumi no sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja puses netiek aprēķināti, jo netiek nodrošināta tiešo maksājumu veikšana.   
? Kas ir tiešie maksājumi?

 • Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu, tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.
 • Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 18.punktu  ir noteikts obligāts pienākums dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu par turpmāko norēķinu veidu. Proti, turpināt norēķināties ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju veicot tiešos maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, vai norēķināties par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ar pārvaldnieka starpniecību.
 • Tiešo maksājumu gadījumā, pakalpojuma sniedzēja darbības ar katru dzīvokļa īpašumu, tādas kā līgumu sagatavošana un slēgšana, maksājumu sadale, rēķinu sagatavošana, rēķinu apmaksas kontrole, tiesvedības un juridiskie pakalpojumi par katra dzīvokļa saistību neizpildi nav uzskatāmas par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un ar šīm darbībām saistītie izdevumi nav iekļauti ūdensapgādes tarifā. Līdz ar to, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, par katra rēķina sagatavošanu, katru mēnesi piemēros papildus maksājumu. Precīza summa būs zināma janvārī, kad pilnībā būs apkopoti dati.

? Kad sāks piemērot maksu par tiešajiem norēķiniem?

 • Sākotnēji maksa par tiešajiem norēķiniem netiks piemērota. 
 • Krimuldas, Lēdurgas un Mālpils pagastos to sāks piemērot, izrakstot rēķinus par 2024. gada jūniju, ja līdz tam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai nebūs izvēlēts pārvaldnieks vai būs lēmums par tiešo norēķinu veikšanu.
 • Inčukalna pagastā to sāks piemērot, izrakstot rēķinus par 2024. gada decembri, ja līdz tam daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai nebūs izvēlēts pārvaldnieks vai būs lēmums par tiešo norēķinu veikšanu.

? Vai ir jāpārslēdz esošais līgums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem?

 • SIA “SALTAVOTS” saņems informāciju no SIA “Norma K” un SIA “Entalpija-2” un SIA "Vangažu Avots" sākotnēji līgumi nebūs jāpārslēdz. Tie tiks pārslēgti pakāpeniski, sazinoties ar katru klientu individuāli.
? Ko darīt, ja nav esoša līguma par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem?

 • Lai noslēgtu jaunu līgumu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem, jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama SIA “SALTAVOTS” tīmekļa vietnē:  www.saltavots.lv/ sadaļā Noderīgi/apakšsadaļā Veidlapas – Iesniegums līguma noslēgšanai par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem https://www.saltavots.lv/index.php?p=15930&lang=829&pp=23759
? Kā var noslēgt līgumu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem?
 • Lai aizpildītu iesniegumu līguma noslēgšanai, ir vairākas iespējas:
 • personīgi ierasties SIA “SALTAVOTS” Birojā klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā
 • aizpildīt iesniegumu elektroniski un parakstītu ar elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pasta adresi klienti@saltavots.lv (iesnieguma veidlapa pieejama SIA “SALTAVOTS” tīmekļa vietnē:  www.saltavots.lv/ sadaļā Noderīgi/apakšsadaļā Veidlapas – Iesniegums līguma noslēgšanai par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem https://www.saltavots.lv/index.php?p=15930&lang=829&pp=23759
 • izdrukātu veidlapu aizpildīt un atsūtīt pa pastu uz adresi: SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 
 • izdrukātu veidlapu iemest pastkastītē pie SIA “SALTAVOTS” biroja Lakstīgalas ielā 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 
 • Lai parakstītu līgumu, ir vairākas iespējas:
 • personīgi ierasties SIA “SALTAVOTS” Birojā klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un īpašumu apliecinošu dokumentu),
 • ar elektronisko parakstu parakstītu līgumu nosūtīt uz e-pasta adresi: klienti@saltavots.lv 

? Kādi dokumenti jāpievieno iesniegumam līguma noslēgšanai par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem?
 • Iesniegumam jāpievieno:
 • dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Klientu (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība, līgums par tiesībām uz nomu u.c.)
 • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par  līguma slēgšanu
 • ja līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu.
 • dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
 • juridiskām personām-reģistrācijas apliecība, ja tāda ir izsniegta un lēmums par paraksttiesīgo personu.

? Kurš var noslēgt līgumu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem?
 • Līgumu var noslēgt nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks (fiziska vai juridiska persona), pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt līgumu.

? Kurās dienās notiek apmeklētāju apkalpošana?
APMEKLĒTĀJU APKALPOŠANA KLĀTIENĒ pirmdienās "Apmeklētāju dienā"  no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00!
! Ja pirmdienā nevar ierasties, vai, ja jautājumu nevar atrisināt attālināti, apmeklētāji tiek apkalpoti individuāli tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās SIA “SALTAVOTS” darba laikā!

? Kāds ir SIA “SALTAVOTS” darba laiks?
PIRMDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 18.00
OTRDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00
TREŠDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00 
CETURTDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00 
PIEKTDIENA no 8.00 līdz 15.00 bez pusdienas pārtraukuma
PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS no 12.00 līdz 13.00

? Kā sazināties ar SIA “SALTAVOTS”?

Vispārīga informācija:

  67973502 vai 27830288
  saltavots@saltavots.lv

Klientu daļa (par līgumu slēgšanu, par skaitītājiem un to rādījumiem):
  67973733 vai 23221617
  klienti@saltavots.lv

Attīstības daļa (par tehniskajiem noteikumiem, topogrāfiju, projektu skaņošanu, izpildmērījumu iesniegšanu, pieslēgšanos centralizētajiem tīkliem):
  67974011 vai 26611396 vai 29393780
  attistibasdala@saltavots.lv)

SIA “SALTAVOTS” mājas lapā www.saltavots.lv aizpildot kontaktformu

Pārējā kontaktinformācija un pieņemšanas laiki pieejami SIA “SALTAVOTS” tīmekļa vietnē: www.saltavots.lv/ sadaļā Noderīgi/apakšsadaļā Kontaktinformācija un apakšsadaļā Apmeklētāju pieņemšana un darba laiks

Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt: 67973115 (darba laikā) vai 25645452 (ārpus darba laika)

Ja neatrodi atbildi uz savu jautājumu, sazinies ar SIA “SALTAVOTS”!


Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD