2024

Publicēšanas datums

Iepirkuma nosaukumsIdentifikācijas Nr.Iepirkuma dokumentācija pieejama:Piedāvājums jāiesniedz līdz: Iepirkuma komisijas/atbildīgā darbinieka lēmums 
 28.03.2024.Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā SA 22024 04Iepirkuma dokumenti: EIS e-konkursa apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 15.04.2024. plkst. 08.00 EIS e-konkursa apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718 
 20.03.2024.Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  tehnoloģiskā procesa izpēte, risinājumu izstrāde notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanai un tehnisko specifikāciju sagatavošana projektēšanai SA 2024 05Iepirkuma dokumenti: EIS e-konkursa apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

10.04.2024. plkst. 8.00 EIS e-konkursa apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

 

 
 18.03.2024.Pasūtītāja prasību izstrāde  Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  attīrīšanas efektivitātes pasākumu veikšanai SA 2024 03 

Iepirkuma dokumenti: EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

 

08.03.2024. plkst. 8.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Iepirkuma komisijas 2024. gada 18. marta lēmums:  Izbeigt iepirkumu, jo nav iesniegti piedāvājumi
 05.02.2024.Veselības apdrošināšanas polišu iegāde SA 2024 02

Tirgus izpētes dokumenti:EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

 14.02.2024. plkst. 8.00  EIS e-konkursu apakšsistēmā 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Iepirkuma komisijas 2024. gada 27. februāra lēmums:  Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AAS “BALTA”, reģistrācijas Nr. 40003049409, veselības apdrošināšanas polišu iegādei par piedāvāto līgumcenu 14640,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit  euro un 00 centi)
15.01.2024.Kredīta piešķiršanas pakalpojums ekskavatora- universālā iekrāvēja iegādei  SA 2024 01Tirgus izpētes dokumentāciju skatīt šeit25.01.2024. plkst. 09.00

2024. gada 31. janvāra iepirkuma komisijas lēmums: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “SEB banka”, reģistrācijas Nr. 40003151743, kredīta piešķiršanas pakalpojumam ekskavatora- universālā iekrāvēja iegādei par piedāvāto līgumcenu 10730,06 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro un 06 centi)

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD