2023

Publicēšanas datums

Iepirkuma nosaukumsIdentifikācijas Nr.Iepirkuma dokumentācija pieejama:Piedāvājums jāiesniedz līdz: Iepirkuma komisijas/atbildīgā darbinieka lēmums 
 23.01.2023.Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve SA 2023 01EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/27115.02.2023.; plkst.11:00 
 10.01.2023.Veselības apdrošināšanas polišu iegāde SA 2023 02 EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/271823.01.2023.; plkst.11:002023. gada 3. februāra iepirkuma komisijas lēmums: Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AAS “BALTA”, reģistrācijas  Nr. 40003049409, veselības apdrošināšanas polišu iegādei par piedāvāto  līgumcenu 9424,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti divdesmit četri euro un 00 centi)
 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD