2020

     

Paziņojums par ieprikumu Nr. SA 2020 14

"Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā"

Publikācijas datums: 11.11.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 14
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Ivars Ķiksis
Tālrunis: 26526834
e-pasts: ivars.kiksis@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Transportlīdzekļa iegāde operatīvajā līzingā
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 3. decembra plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu  
Pasūtītāja nosaukums:  
Identifikācjas Nr.:  
Iepirkuma priekšmets:  
Saņemto piedāvājumu skaits:  
Iepirkumu komisijas 2020. gada 10. novembra lēmums  
Paziņojuma nosūtīšanas datums:  
 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2020 15

"Būvprojektu izstrāde ūdensapgādes tīklu paplašināšanai un kanalizācijas tīklu pārbūvei"

Publikācijas datums: 11.11.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 15
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Ieva Lapiņa
Tālrunis: 67974011
e-pasts: ieva.lapina@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Būvprojektu izstrāde ūdensapgādes tīklu paplašināšanai un kanalizācijas tīklu pārbūvei
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 20. novembra plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Tehniskās specifikācijas 2. pielikums

Tehniskās specifikācijas 3. pielikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS" 
Identifikācjas Nr.: SA 2020 15
Iepirkuma priekšmets: Būvprojektu izstrāde ūdensapgādes tīklu paplašināšanai un kanalizācijas tīklu pārbūvei
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Iepirkumu komisijas 2020. gada 24. novembra lēmums: 

   1. piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Ekolat” reģ. Nr. 41503009958, 1. iepirkuma daļas būvprojektu izstrādei par piedāvāto līgumcenu (bez PVN) 4245,00 EUR (četri tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro 00 centi);

   2. piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Ekolat” reģ. Nr. 41503009958, 2. iepirkuma daļas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai par piedāvāto līgumcenu būvprojekta izstrādei (bez PVN) 3545,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro 00 centi) un piedāvāto līgumcenu autoruzraudzībai (bez PVN) 350,00 EUR (trīs simti piecdesmit euro 00 centi). 

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 25.11.2020.
 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2020 13

"Aizbīdņu, veidgabalu piegāde"

Publikācijas datums: 14.10.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 13
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Ainars Zālītis
Tālrunis: 20233347
e-pasts: parzinis@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Aizbīdņu, veidgabalu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 26. oktobrim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 4. pielikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 13
Iepirkuma priekšmets: Aizbīdņu, veidgabalu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Iepirkumu komisijas 2020. gada 10. novembra lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Indutek LV”, reģ. Nr. 40003251246, aizbīdņu, veidgabalu piegādei saskaņā ar tehnisko specifikāciju par līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 35 863,40  EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro un 40 centi)
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 11.11.2020.
  

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 12

"Cauruļvadu, skataku piegāde"

Publikācijas datums: 10.09.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 12
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Ainars Zālītis
Tālrunis: 20233347
e-pasts: parzinis@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Cauruļvadu, skataku piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 25. septembrim plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma 4. pielikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 12
Iepirkuma priekšmets: Cauruļvadu, skataku piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Iepirkumu komisijas 2020. gada 1. oktobra lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „EVA - SAT”, reģ. Nr. 40003118081, cauruļvadu, skataku piegādei saskaņā ar tehnisko specifikāciju par līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 25 388,19  EUR (divdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 19 centi)
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 02.10.2020.

 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 11

"Ūdenī izšķīdušā skābekļa sensoru ar kontrolieri iegāde"

Publikācijas datums: 14.08.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 11
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Jānis Vīcieps
Tālrunis: 29195125
e-pasts: lorupe@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Ūdenī izšķīdušā skābekļa sensoru ar kontrolieri iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 25. augustam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 11 
Iepirkuma priekšmets: Ūdenī izšķīdušā skābekļa sensoru ar kontrolieri iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Iepirkumu komisijas 2020. gada 18. septembra lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesībaspiešķirt AUB "Endress+Hauser (Baltic)", reģistrācijas Nr.302325159, jo piedāvājums atbilst tirgus izpētes izpētes nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais no vērtētajiem piedāvājumiem, kuru nosaka ņemot vērā tiaki piedāvāto kopējo līgumcenu, par kopējo piedāvāto līgumcenu 2 190,00 EUR (divi tūkstoši viens simts deviņdesmit euro un 00 centi)
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 21.09.2020. 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 10

"Automašīnu noma (operatīvais līzings) SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums: 27.07.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 10
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Guntars Dambenieks
Tālrunis: 29455256
e-pasts: guntars.dambenieks@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Automašīnu noma (operatīvais līzings) SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 17. augustam plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Skaidrojums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 10
Iepirkuma priekšmets: Automašīnu noma (operatīvais līzings) SIA „SALTAVOTS” vajadzībām”
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkumu komisijas 2020. gada 7. septembra lēmums līguma slēgšanas tiesības automašīnu nomai (operatīvais līzings) piešķirt SIA “SEB līzings”, reģistrācijas Nr.50003334041, par piedāvāto līgumcenu 49392,40 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti deviņdesmit divi euro un 40 centi)
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 08.09.2020.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 09

"Pārnēsājamā (portatīvā) plūsmas mērītāja iegāde"

Publikācijas datums: 09.07.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 09
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 25414421
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Pārnēsajāmā (portatīvā) plūsmas mērītāja iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 17. jūlija plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 09
Iepirkuma priekšmets: Pārnēsajāmā (portatīvā) plūsmas mērītāja iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkumu komisijas 2020. gada 13. augusta lēmums Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „GeoStar”, reģistrācijas Nr. 40003345537 pārnēsājamā plūsmas mērītāja piegādei par piedāvāto līgumcenu 11440,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit euro 00 centi)
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 08

"Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums: 02.06.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 08
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 25414421
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 26. jūnija plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Atbilde uz jautājumu Nr. 1 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: SIA "SALTAVOTS' 
Identifikācjas Nr.: SA 2020 08
Iepirkuma priekšmets: Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā SIA "SALTAVOTS" vajadzībām 
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Iepirkumu komisijas 2020. gada15. jūlija lēmums Pārtraukt iepirkumu „Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā SIA „SALTAVOTS” vajadzībām”, id. Nr. SA 2020 08, jo nepieciešams veikt labojumus iepirkuma nolikumā un tā pielikumos
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 16.07.2020.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 05

"Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde"

Publikācijas datums: 14.04.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 05
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 25414421
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde 
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 30. aprīļa plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikumi

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 05
Iepirkuma priekšmets: Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielu rajona ūdensapāgdes un kanalizācijas tīklu pārbūves būvprojekta izstrāde 
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Iepirkumu komisijas 2020. gada 17. marta lēmums Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA  “PROJEKTS 3”, reģistrācijas Nr. 40003578510,  par piedāvāto kopējo Līgumcenu 8550, 00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00 centi), tajā skaitā, būvprojekta izstrādes Līgumcena 6750,00 EUR, autoruzraudzības Līgumcena 1800,00 EUR.
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 25.05.2020.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 06

"Būvprojektu un būvniecības dokumentācijas izstrāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums: 06.04.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 06
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 25414421
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Būvprojektu un būvniecības dokumentācijas izstrāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 17. aprīļa plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

Tehniskās specifikācijas 2. pielikums

Tehniskās specifikācijas 3. pielikums

Tehniskās specifikācijas 4. pielikums

Tehniskās specifikācijas 5. pielikums 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 06 
Iepirkuma priekšmets: Būvprojektu un būvniecības dokumentācijas izstrāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām 
Saņemto piedāvājumu skaits:

Uz 1. iepirkuma daļu, 3. iepirkuma daļu  - 5 piedāvājumi,

Uz 2. iepirkuma daļu, 4.iepirkuma daļu, 5. iepirkuma daļu – 4 piedāvājumiUz 1. iepirkuma daļu, 3. iepirkuma daļu - 5 piedāvājumi,
Uz 2. iepirkuma daļu, 4.iepirkuma daļu, 5. iepirkuma daļu – 4 piedāvājumiBūvprojektu un būvniecības dokumentācijas izstrāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām 

Iepirkumu komisijas 2020. gada 24. aprīļa lēmums

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

1. iepirkuma daļa: SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par piedāvāto līgumcenu (bez PVN) 2637,40 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi euro 40 centi);

2.iepirkuma daļa: SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par piedāvāto līgumcenu (bez PVN) 1281,80 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit viens euro 80 centi);

3. iepirkuma daļa: SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par piedāvāto līgumcenu (bez PVN) 1475,40 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit pieci euro un 40 centi);

4.iepirkuma daļa: SIA “Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par piedāvāto līgumcenu (bez PVN) 785,80 EUR (septiņi simti astoņdesmit pieci euro un 80 centi);

5.iepirkuma daļa: SIA “BM-projekts”, reģistrācijas Nr.40103196966, par piedāvāto līgumcenu (bez PVN) 900,00 EUR (deviņi simti euro un 00 centi).

 Būvprojektu un būvniecības dokumentācijas izstrāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām 
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 27.04.2020.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 03

"Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde"

Publikācijas datums: 18.02.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 03
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 13. marta plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 03
Iepirkuma priekšmets: Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Pretendenta nosaukums: SIA "OROLS ŪDENS UZSKAITE", Reģistrācijas Nr. 40003673798
Iepirkumu komisijas 2020. gada 17. marta lēmums Slēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu 45 809,15 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņi euro un 15 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 18.03.2020.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 01

"Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums: 08.01.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 01
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām 
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 3. februāra plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 01
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Pretendenta nosaukums: AS "VIADA Baltija", Reģ. Nr. 40103867145
Iepirkumu komisijas 2020. gada 6. februāra lēmums

Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 12.15. punktu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS „VIADA Baltija”, reģ. Nr.40103867145, par degvielas iegādi SIA „SALTAVOTS” vajadzībām atbilstoši degvielas mazumtirzniecības cenai degvielas uzpildes stacijās, piemērojot piedāvāto patstāvīgo atlaidi vienam litram dīzeļdegvielas un vienam litram benzīna E95 par īgumcenu 90 980,00 (deviņdesmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) EUR un līguma izpildes termiņu - 24 mēneši

Paziņojumu nosūtīšanas datums: 07.02.2020.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2020 02/KF

"Būvdarbi Siguldas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai (2. posms)"

 

Publikācijas datums: 10.02.2020.
Identifikācijas Nr. SA 2020 02/KF
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr. 40103055793
Juridiskā adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts:  saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese: Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona: Silvija Zaharāne 
Tālrunis: 67971729
e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets: Būvdarbi Siguldas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai (2. posms)
Nolikums un pielikumi pieejami: skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2020. gada 17. marta plkst. 10.00, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

2. pielikums

10. pielikums 

Iepirkuma komisijas lēmums par grozījumiem nolikumā Nr. 1 

Nolikums ar grozījumiem Nr. 1 

Atbildes uz jautājumiem Nr.1 

Iepirkuma komisijas lēmums par grozījumiem nolikumā Nr. 2 

Nolikums ar grozījumiem Nr. 2 

2. pielikuma 4. sējums ar grozījumiem Nr. 2 

10. pielikums ar grozījumiem Nr. 2 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2

Atbildes uz jautājumiem Nr. 3 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 4 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2020 02/KF
Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi Siguldas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai (2. posms)
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā piedāvājuma cena no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām
Pretendenta nosaukums: SIA „WOLTEC”, reģistrācijas Nr. 44103097350
Piedāvātā līgumcena (bez PVN) 312 363,60 EUR (trīs simti divpadsmit tūkstoši trīs sitmi sešdesmit trīs euro un 60 centi)
Paziņojumu nosūtīšanas datums: 23.04.2020.

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv