2022

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 10

"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām"

Publikācijas datums:07.06.2022.
Identifikācijas Nr.SA 2022 10
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:

Ieva Lapiņa, tālrunis 23221617, e-pasts: ieva.lapina@saltavots.lv

Līguma priekšmets:Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 17. jūnija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas pielikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2022 10
Iepirkuma priekšmets:Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Saņemto piedāvājumu skaits:
Iepirkumu komisijas lēmums:
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2022 09/ERAF

“Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 09/ERAF

Tirgus izpēte:

Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā

Tirgus izpētes dokumentācija publicēta: 

EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 21. jūnija plkst. 14.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 07

"Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām"

Publikācijas datums:31.05.2022.
Identifikācijas Nr.SA 2022 07
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:

Ieva Lapiņa, tālrunis 23221617, e-pasts: ieva.lapina@saltavots.lv

Līguma priekšmets:Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 9. jūnija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma tehniskās specifikācijas pielikums

Skaidrojums Nr. 1 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2022 07
Iepirkuma priekšmets:Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
Saņemto piedāvājumu skaits:-
Iepirkumu komisijas 2022. gada 2. jūnija lēmums:Pārtraukt tirgus izpēti "Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ūdensapgādes tīklu izbūvei uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām", id. Nr. SA 2022 07.
 

 

Paziņojums par vienkāršotu tirgus izpēti Nr. SA 2022 06/ERAF

"Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās"

Publikācijas datums:18.05.2022.
Identifikācijas Nr.SA 2022 06/ERAF
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv

Līguma priekšmets:Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 27. maija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums un tā pielikumi

Nolikuma 10. pielikums

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2022 06/ERAF
Iepirkuma priekšmets:Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
Saņemto piedāvājumu skaits:1
Lēmums:Piešķirt SIA "CC3", reģistrācijas Nr. 40203091324, līguma slēgšanas tiesības būvuzraudības pakalpojuma nodrošināānais saules paneļu elektrostacijas izbūvei Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās
Paziņojuma nosūtīšanas datums:13.06.2022.

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2022 05/ERAF

“Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā”

Identifikācijas Nr.

SA 2022 05/ERAF

Tirgus izpēte:

Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās “Jaunlorupes” Siguldas pagastā, Siguldas novadā

Tirgus izpētes dokumentācija publicēta: 

EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2022. gada 30. maija plkst. 15.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Iepirkumu komisijas lēmums 2022. gada 3. jūnija lēmums Pārtraukt iepirkumu "Saules paneļu elektrostacijas izbūve Siguldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās "Jaunlorupes", Siguldas pagastā, Siguldas novadā" ID Nr. SA 2022 05/ERAF, jo piedāvājums pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 04

"Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei Siguldas pilsētā"

Publikācijas datums:21.03.2022.
Identifikācijas Nr.SA 2022 04
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:

Par tirgus izpētes nolikumu: Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv

Par tehnisko specifikāciju: Ieva Lapiņa, tālrunis 23221617, e-pasts: ieva.lapina@saltavots.lv 

Līguma priekšmets:Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei Siguldas pilsētā
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 4. aprīļa plkst. 10.00, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 2.1. pielikums

Tehniskās specifikācijas 2.2. pielikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2022 04
Iepirkuma priekšmets: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvei Siguldas pilsētā
Saņemto piedāvājumu skaits:1
Iepirkumu komisijas 2022. gada 12. aprīļa lēmums:

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības uz 1. iepirkuma daļu SIA „Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai piedāvāto līgumcenu 2930,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi);

2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības uz 2. iepirkuma daļu SIA „Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai piedāvāto līgumcenu 2280,00 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi).

Paziņojuma nosūtīšanas datums:13.04.2022.

 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 03

"Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā-II kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai)"

Publikācijas datums:28.01.2022.
Identifikācijas Nr.SA 2022 03
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par tirgus izpētes nolikumu:Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā-II kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai)
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 21. februāra plkst. 10.00, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

1. pielikums 

2. pielikums 

3. pielikums 

4. pielikums 

5. pielikums 

6. pielikums 

7. pielikums 

8. pielikums 

9. pielikums 

10. pielikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2022 03
Iepirkuma priekšmets:Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā - II kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai)
Saņemto piedāvājumu skaits:5
 Iepirkumu komisijas 2022. gada 15. marta lēmums:Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Strauteks”, reģistrācijas Nr. 40103623844, kanalizācijas tīklu pārbūvei Atbrīvotāju ielā-II kārta (posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai par piedāvāto līgumcenu 36 265,12 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši divi simti sešdesmit pieci euro un 12 centi)
 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 15.03.2022.

 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2022 01

"Degvielas piegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām"

Publikācijas datums:11.01.2022.
Identifikācijas Nr.SA 2022 01
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par tirgus izpētes nolikumu:Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Degvielas iegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 2. februāra plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2022 01
Iepirkuma priekšmets: Degvielas piegāde SIA "SALTAVOTS" vajadzībām
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Iepirkuma komisijas 2022. gada 8. februāra lēmums:

piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “VIADA Baltija”, reģistrācijas Nr. 40103867145, degvielas piegādei SIA „SALTAVOTS” vajadzībām atbilstoši degvielas mazumtirzniecības cenai degvielas uzpildes stacijās, piemērojot piedāvāto patstāvīgo atlaidi vienam litram dīzeļdegvielas un benzīna E95.

Paziņojuma nosūtīšanas datums08.02.2022.


  

 

 

 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD