2021

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 17

"Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā"

Publikācijas datums:30.12.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 17
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par tirgus izpētes nolikumu:Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:Elīna Sabīne Nežborte, tālrunis 23221617, e-pasts: attistibasdala@saltavots.lv
Līguma priekšmets:“Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā”
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2022. gada 14. janvāris plkst. 10.00, SIA "SALTAVOTS" birojs, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas 2.1. pielikums

Tehniskās specifikācijas 2.2. pielikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 17
Iepirkuma priekšmets:Būvprojekta “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanai Siguldas pilsētā” izstrāde
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Iepirkumu komisijas 2022. gada 24. janvāra lēmums par 1. iepirkuma daļu:piešķirt līguma slēgšanas tiesības uz 1. iepirkuma daļu SIA „Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai piedāvāto līgumcenu 7742,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro un 00 centi)
iepirkuma komisijas 2022. gada 24. janvāra lēmums par 2. iepirkuma daļu:piešķirt līguma slēgšanas tiesības uz 2. iepirkuma daļu SIA „Ekolat”, reģistrācijas Nr. 41503009958, par būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai piedāvāto līgumcenu 3450,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 centi)
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 24.01.2022.

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 16

"Veselības apdrošināšanas un nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegāde"

Publikācijas datums:07.12.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 16
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par tirgus izpētes nolikumu:Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Veselības apdrošināšanas un nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 17. decembris plkst. 10.00, SIA "SALTAVOTS" birojs, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 16
Iepirkuma priekšmets:Veselības apdrošināšanas un nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:

1. iepirkuma daļa - 2 piedāvājumi

2. iepirkuma daļa - 1 piedāvājums

Iepirkumu komisijas 2021. gada 28. decembra lēmums par 1. iepirkuma daļupiešķirt līguma slēgšanas tiesības uz 1. iepirkuma daļu - veselības apdrošināšanas polišu iegāde AAS “BALTA” reģistrācijas Nr. 40003049409 saskaņā ar tehnisko specifikāciju - tehnisko piedāvājumu par piedāvāto līgumcenu EUR 5766,00 (pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit seši euro 00 centi)
Iepirkuma komisijas 2021. gada 28. decembra lēmums par 2. iepirkuma daļupiešķirt līguma slēgšanas tiesības uz 2. iepirkuma daļu – nelaimes gadījumu apdrošināšanas polišu iegāde AAS “BTA Baltic Insurance Company” reģistrācijas Nr. 40103840140 saskaņā ar tehnisko specifikāciju - tehnisko piedāvājumu par piedāvāto līgumcenu EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi)
Paziņojuma nosūtīšanas datums:28.12.2021.

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 15

"Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde"

Publikācijas datums:01.12.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 15
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par tirgus izpētes nolikumu:Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:Elīna Sabīne Nežborte, tālrunis 23221617, e-pasts: attistibasdala@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 14. decembris plkst. 10.00, SIA "SALTAVOTS" birojs, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Tehniskās specifikācijas pielikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 15
Iepirkuma priekšmets:Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā” izstrāde
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Iepirkumu komisijas 2021. gada 20. decembra lēmumsPārtraukt  tirgus izpēti “Būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls Celtnieku  ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā,  Siguldā” izstrāde”, id. Nr. SA 2021 15, jo nepieciešams veikt būtiskas  izmaiņas tirgus izpētes dokumentos un pasūtītājam ir veidojusies  vajadzība pēc lielāka iepirkuma priekšmeta apjoma
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20.12.2021.

 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 14

"Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšana"

Publikācijas datums:15.11.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 14
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona par tirgus izpētes nolikumu:Silvija Zaharāne, tālrunis 25414421, e-pasts: silvija.zaharane@saltavots.lv
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:Ilva Zdanovska, tālrunis 27830288, e-pasts: saltavots@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana, uzturēšana
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 29. novembris plkst. 10.00, SIA "SALTAVOTS" birojs, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 14
Iepirkuma priekšmets:"Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana, uzturēšana"
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkumu komisijas 2021. gada 17. decembra lēmumsLīguma slēgšanas tiesības dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegādes, ieviešanas, uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšanai piešķirt SIA “Corporate Systems”, reģistrācijas Nr. 40103307781, par piedāvāto iegādes, ieviešanas līgumcenu 7540,00 EUR un uzturēšanas pakalpojumam par piedāvātajām vienību cenām
Paziņojuma nosūtīšanas datums:17.12.2021.

Paziņojums par vienkāršotu tirgus izpēti Nr. SA 2021 13

"Siltumnīcu gāze emisiju novērtējuma veikšana tehnoloģisko procesu pārbūvei un saules paneļu elektrostaciju uzstādīšanai"

 Identifikācijas Nr.SA 2021 13
 Vienkāršota tirgus izpēteSiltumnīcu gāze emisiju novērtējuma veikšana tehnoloģisko procesu pārbūvei un saules paneļu elektrostaciju uzstādīšanai
 NolikumsSkatīt šeit
 Piedāvājumi iesniedzami:Līdz 2021. gada 8. novembra plkst. 17.00
 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 12

"Būvprojektu izstrāde saules paneļu elektrostaciju uzstādīšanai"

Identifikācijas Nr.

SA 2021 12

Tirgus izpēte:

Būvprojektu izstrāde saules paneļu elektrostaciju uzstādīšanai

Tirgus izpētes dokumentācija publicēta: 

EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718

Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2021. gada 4. novembra plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 11

"Trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegāde"

Publikācijas datums:08.10.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 11
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts:Jānis Vīcieps, 29195125, lorupe@saltavots.lv
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts:Gunārs Stankevičs, 26559765, gunars.stankevics@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 29. oktobris plkst. 10.00, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 11
Iepirkuma priekšmets:"Trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegāde"
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Iepirkumu komisijas 2021. gada 2. novembra  lēmumsIepirkuma „Trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegāde ”, id. Nr. SA 2021 11, līguma slēgšanas tiesības piešķirt UAB “EKOTAKAS”  reģistrācijas Nr. 135450524 par piedāvāto līgumcenu 21 600, 00 EUR
Paziņojuma nosūtīšanas datums:03.11.2021.
 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 10

"Trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegāde"

Publikācijas datums:24.08.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 10
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts:Jānis Vīcieps, 29195125, lorupe@saltavots.lv
Kontaktpersona, tālrunis, e-pasts:Gunārs Stankevičs, 26559765, gunars.stankevics@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Trīsvērtīgā dzelzs hlorīda piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 15. septembris plkst. 10.00, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 10
Iepirkuma priekšmets:Trīsvērtīgā dzels hlorīda piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Iepirkumu komisijas 2021. gada 28. septembra  lēmumsPārtraukt iepirkumu „Reaģentu piegāde”, id. Nr. SA 2021 10, jo piedāvājumu līgumcenas pārsniedz pasūtītāja plānotās budžeta iespējas.
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 29.09.2021.
 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 09

"Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā"

Publikācijas datums:08.07.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 09
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Elīna Sabīne Nežborte
Tālrunis:23221617
e-pasts:attistibasdala@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 30. jūlijs plkst. 10.00, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma pielikumi 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2021 09
Iepirkuma priekšmets: Saules ielas maģistrālā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūve Siguldā, Siguldas novadā
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Iepirkumu komisijas 2021. gada 9.augusta  lēmums Pārtraukt tirgus izpēti, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 09.08.2021.
 

Paziņojums par iepirkumu Nr. SA 2021 06

"Reaģentu piegāde"

Publikācijas datums:14.06.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 06
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Jānis Vīcieps/ Gunārs Stankevičs
Tālrunis:29195125/ 26559765
e-pasts:lorupe@saltavots.lv / gunars.stankevics@saltavots.lv
Līguma priekšmets:Reaģentu piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 7. jūlijs plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.: SA 2021 06
Iepirkuma priekšmets: Reaģentu piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:

1. iepirkuma daļa-1;

2. iepirkuma daļa- 1;

3. iepirkuma daļa -2 

Iepirkumu komisijas 2021. gada 9. augusta   lēmums

1. iepirkuma daļa- pārtraukt , jo nepieciešams veikt grozījumus dzelzs hlorīda tehniskajā specifikācijā;

2. iepirkuma daļa- līguma slēgšanas tiesības piešķirt UAB “EKOTAKAS”, reģistrācijas Nr.135450524, par kopējo piedāvāto līgumcenu 47040,00 EUR; 

3. iepirkuma daļa -  līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Ecochemicals International”, reģistrācijas Nr. 40003556829, par kopējo piedāvāto līgumcenu 10790,00 EUR. 

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 09.08.2021.

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 07

"Datortehnikas piegāde"

Publikācijas datums:14.06.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 07
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Edgars Bērziņš
Tālrunis:25727165
e-pasts:edgars.berzins@saltavots.lv 
Līguma priekšmets:Datortehnikas piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 30. jūnija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 07
Iepirkuma priekšmets:Datortehnikas piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:4
Atbildīgā darbinieka 2021. gada 26. jūlija  lēmums Līguma slēgšanas tiesības datortehnikas piegādei piešķirt AS “CAPITAL”, reģistrācijas Nr. 40002088497 par piedāvāto līgumcenu 2999,48 EUR. 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 08

"Piekabes kravas kastes piegāde"

Publikācijas datums:09.06.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 08
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Modris Guķis
Tālrunis:29234845
e-pasts:razosana@saltavots.lv 
Līguma priekšmets:Piekabes kravas kastes piegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 18. jūnija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 08
Iepirkuma priekšmets:Piekabes kravas kastes piegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Atbildīgā darbinieka lēmumsPiešķirt līguma slēgšanas tiesības piekabes kravas kastes piegādei SIA “GPower”, reģistrācijas Nr. 40103327631, par piedāvāto līgumcenu 3255,00 EUR

 

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 05

"Atbrīvotāju ielas maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūves I kārta"

Publikācijas datums:26.05.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 05
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:25414421
e-pasts:silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets:Atbrīvotāju ielas maģistrālā kanalaizācijas tīkla pārbūves I kārta
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 10. jūnija plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma pielikumi 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 05
Iepirkuma priekšmets:Atbrīvotāju ielas maģistrālā kanalaizācijas tīkla pārbūves I kārta
Saņemto piedāvājumu skaits:3
Iepirkumu komisijas 2021. gada 18. jūnija lēmumsPiešķirt līguma slēgšanas tiesības Atbrīvotāju ielas maģistrālā kanalizācijas tīkla I būves kārtas pārbūvei SIA “Ū. K. A”, reģistrācijas Nr. 40003838794, par piedāvāto līgumcenu 34 121,90 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit viens euro un 90 centi)
Paziņojuma nosūtīšanas datums:19.06.2021.

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 01

"Būvprojekta izstrāde lietus ūdens kanalizācijas novadīšanai no ēkām Zinātnes ielā 7, 7B, Siguldā, Siguldas novadā"

Identifikācijas Nr.SA 2021 01
Vienkāršota tirgus izpēte:Būvprojekta izstrāde lietus ūdens kanaliz;acijas novadīšanai no ēkā, Zinātnes ielā 7, 7B, Siguldā, Siguldas novadā
Vienkāršotas tirgus izpētes dokumentācija publicēta: EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718
Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2021. gad 14. aprīļa plkst. 11.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 04

"Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana un uzturēšana"

Publikācijas datums:31.03.2021.
Identifikācijas Nr.SA 2021 04
Pasūtītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"
Reģistrācijas Nr.40103055793
Juridiskā adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
e-pasts: saltavots@saltavots.lv 
Biroja adrese:Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Kontaktpersona:Silvija Zaharāne
Tālrunis:25414421
e-pasts:silvija.zaharane@saltavots.lv 
Līguma priekšmets:Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana, uzturēšana
Nolikums un pielikumi pieejami:skatīt zemāk
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2021. gada 12. aprīļa plkst. 10.00

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums 

Paziņojums par rezultātu 
Pasūtītāja nosaukums:SIA "SALTAVOTS"
Identifikācjas Nr.:SA 2021 04
Iepirkuma priekšmets:"Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana, uzturēšana"
Saņemto piedāvājumu skaits:2
Iepirkumu komisijas 2021. gada14. aprīļa lēmumsPārtraukt tirgus izpēti "Dokumentu pārvaldības (lietvedības) sistēmas iegāde, ieviešana, uzturēšana", id. Nr. SA 2021 04, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz SIA "SALTAVOTS" plānotās izmaksas.
Paziņojuma nosūtīšanas datums:14.04.2021.

Paziņojums par tirgus izpēti Nr. SA 2021 03

"Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Vainagu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā"

Identifikācijas Nr.SA 2021 03
Vienkāršota tirgus izpēte:Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Vainagu ielas pārbūvei Siguldā, Siguldas novadā
Vienkāršotas tirgus izpētes dokumentācija publicēta: EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2718
Piedāvājumi iesniedzami:

Līdz 2021. gad 12. aprīļa plkst. 16.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā


Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD