129449

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta
24.07.2023


2017. gada 27. martā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA „SALTAVOTS” parakstīts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001 īstenošanu. 

Projekta mērķis ir attīstīt centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot to pieejamību, un mazināt vidē novadīto piesārņojumu no mājsaimniecību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Siguldas notekūdeņu aglomerācijā. Projekta ietvaros, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, tiks paplašināti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli Kalmju ielā, Meldru ielā, Doņu ielā, Mālkalnu ielā, E. Veidenbauma ielā, Kaijas ielā, Kr. Barona ielas posmā, Strēlnieku ielas posmos, Nītaures ielas posmā, P. Brieža ielas posmā, Allažu ielas posmā, Atbrīvotāju ielas posmā. Kā arī tiks izbūvētas 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un  veikta vienas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma pārbūve.

Projekta kopējās izmaksas 1 522 439,26 EUR. Kopējās attiecināmās izmaksas 1 258 214,26 EUR no kurām KF līdzfinansējums 980 789,00 EUR. Projekta īstenošanas ilgums - 57 mēneši. 

Projekta realizācijas laikā Siguldas pilsētā tika paplašināta:

  • paplašināta centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēma (6.67 km); 
  • veikta vienas kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma pārbūve. 

Projekta realizācija no 2017. līdz 2022. gadam 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD