127929

Dzeram dens analu rezultti 2023. gad
07.07.2023


 Sigulda 

  2023. gada maijs Pulkvea Briea iela 105, Sigulda, Siguldas novads. Dzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

  2023. gada aprlis veices iela 1, Sigulda, Siguldas novads. Dzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

  2023. gada marts Lakstgalas iela 10, Sigulda, Siguldas novads. Dzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

 2023. gada februris Zintnes iela 1, Sigulda, Siguldas novads. Dzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

 Gaujas lab krasta densapgdes iecirknis 

2023. gada jnijs beziedu iela 4, Sigulda, Siguldas novads.  Dzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

 Allai 

2023. gada maijs Skolas iela 5, Allai, Allau pagasts, Siguldas novadsDzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

 Allamuia 

2023. gada maijs "Ozoli", Allamuia, Allau pagasts, Siguldas novadsDzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

 More 

2023. gada maijs Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novadsDzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

 Jdai 

2023. gada jnijs "Jdai - 6", Jdai, Siguldas pagasts, Siguldas novadsDzeram dens kvalitte pilnb atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Dzeram dens obligts nekaitguma un kvalittes prasbas, monitoringa un kontroles krtba" prasbm un dzeramais dens  ir lietojams uztur bez papildus apstrdes.

 
      Atpaka
Kontaktforma
  
Vrds:

  
Uzvrds:

E-pasts:

Tlrunis:

Dokuments:

Ziojums:

 

Jsu iesniegtos datus apstrds przinis  SIA SALTAVOTS, juridisk adrese  Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatanas (lietvedbas vadana) nolkam. Papildu informciju par minto personas datu apstrdi var iegt www.saltavots.lv/Privtuma politika vai iepazstoties ar to kltien SIA SALTAVOTS klientu da.


Avrijas dienests rjos densvada un kanalizcijas tklos (visu diennakti)
- darba laik: 6797 3115
- rpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzgi cilvkiem ar kustbu traucjumiem
un vides pieejamba ir atbilstoa MK noteikumiem. 


* * * * * * * *densapgdes un kanalizcijas tkli Siguldas novad
Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesbas aizsargtas

Izstrdja 121 Online LTD