2012

 Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:
03.12.2012.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 10
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldā
Nolikums un pielikumi pieejami:
Nolikumu skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2013. gada 10. janvāris, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā 

 

Nolikums

A pielikums - Tehniskā specifikācija

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums (PDF fails)

Tehniskās specifikācijas 1. pielikums (DWG fails) - Fails tiks izsūtīts pēc E pielikuma - kontaktinformācijas veidnes saņemšanas

B pielikums - Līguma vispārīgie noteikumi

B pielikums - Līguma speciālie noteikumi

C pielikums - Autoruzraudzības līguma projekts

D pielikums - Veidnes

E pielikums - Kontaktinformācijas veidne

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
 
Identifikācijas Nr.:
SA 2012 10 
Iepirkuma priekšmets:
Būvprojekta "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldā" izstrāde 
Saņemto piedāvājumu skaits:
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

Personu apvienības dalībnieki:

SIA "Akvateks", reģ. Nr.40003435084, Purvciema iela 20-6, Rīga, LV-1035   

SIA "ŪK sistēmu projekti", reģ. Nr. 40103600682, Skolas iela 30 - 25, Rīga, LV-1035  

Piedāvātā līgumcena:
11 400,00 Ls 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
22.01.2013. 

Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:
16.11.2012.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 09
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Eduards Voļskis
Tālrunis:
67974011; 20280030
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Digitālā noplūžu korelatora iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:
Nolikumu skatīt šeit vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2012. gada 3. decembris, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā 

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
 
Identifikācijas Nr.:
SA 2012 09
Iepirkuma priekšmets:
Digitālā noplūžu korelatora iegāde 
Saņemto piedāvājumu skaits:
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
SIA "RADESS LTD", Reģ. Nr. 40103402944, Ilūkstes iela 103 k-2-1, Rīga, LV - 1082 
Piedāvātā līgumcena:
6 045,92 Ls 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
10.12.2012. 

Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:
11.10.2012.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 08
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Traktora iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:
Nolikumu skatīt šeit vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2012. gada 29. oktobris, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā 

Atbilde uz jautājumu Nr. 1

Atbilde uz jautājumu Nr. 2

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Identifikācijas Nr.:
 
SA 2012 08
Iepirkuma priekšmets:
 
Traktora iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:
 1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
 AS "Ferrus", reģ.Nr. 40003444852
Piedāvātā līgumcena:
 15 780,00 Ls
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
 30.10.2012.

Paziņojums par iepirkumu

ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā”, līguma Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025 ietvaros 

Publikācijas datums:
21.08.2012.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 07
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Dīzeļģeneratora iegāde
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2012. gada 7. septembris, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma A pielikums - Tehniskā specifikācija

Nolikuma B pielikums - Iepirkuma līguma vispārīgie noteikumi

Nolikuma B pielikums - Iepirkuma līguma speciālie noteikumi

Nolikuma C pielikums - Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

Nolikuma D pielikums - Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācija

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
 SA 2012 07
Iepirkuma priekšmets:
 Dīzeļģeneratora iegāde
Saņemto piedāvājumu skaits:
 1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
 SIA "Energolukss", reģ. Nr. 40003341342, Aizkraukles iela 21-221 (2. stāvā), (Teika, Fizikālās Enerģētikas institūts)
Rīga, Latvija LV-1006
Piedāvātā līgumcena:
 4 790,00 Ls bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
 18.09.2012.

Paziņojums par iepirkumu
Publikācijas datums:
21.05.2012.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 06
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Pēteris Jurkāns
Tālrunis:
67974011
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Ūdenstorņa rekonstrukcijas vispārīgie darbi 
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2012. gada 7. jūnijs, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā 

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
 SA 2012 06
Iepirkuma priekšmets:
 Ūdenstorņa rekonstrukcijas vispārīgie darbi
Saņemto piedāvājumu skaits:
 2
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
 SIA "Wood Constractions", reģ. Nr. 40003701466, Dzintaru iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Piedāvātā līgumcena:
 99 115,39 Ls bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
 18.06.2012.

Paziņojums par iepirkumu

ES KF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta”, līguma Nr. Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018 ietvaros

Publikācijas datums:
16.04.2012. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 04 
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67974011
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Ūdensapgādes tīklu būvniecība Pulkveža Brieža ielā no Akāciju ielas līdz Vārpas ielai
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2012. gada 3. maijs, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma A pielikums

Nolikuma B pielikums - 2 sējumi. Ieinteresētās personas Tehnisko projektu CD formā bez maksas var saņemt SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā, Siguldas novadā, LV - 2150, katru darba dienu 8.00 - 12.00 un 13.00 - 15.00

Nolikuma B1 pielikums

Nolikuma C pielikums

Nolikuma D1-D6 pielikums

Nolikuma D7 pielikums

Nolikuma D8 pielikums

Nolikuma D9 pielikums

Nolikuma E pielikums

 

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
 SA 2012 04
Iepirkuma priekšmets:
 Ūdensapgādes tīklu būvniecība Pulkveža Brieža ielā no Akāciju ielas līdz Vārpas ielai
Saņemto piedāvājumu skaits:
 1
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
 AS "Siguldas būvmeistars", Reģ. Nr. 40003047821, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150
Piedāvātā līgumcena:
 29 992, 25 Ls bez PVN
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
 15.05.2012.

 

 

Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:
15.03.2012. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 03 
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Pēteris Jurkāns
Tālrunis:
67974011
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Ūdenstorņa rekonstrukcijas vispārīgie darbi
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2012. gada 19. aprīlis, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma A pielikums

Nolikuma B pielikums

Nolikuma C pielikums

Nolikuma D1-D6 pielikums

Nolikuma D7 pielikums

Ieinteresēto piegādtāju sanāksmes protokols

Skaidrojums uz jautājumiem Nr.1

Paziņojums par rezultātu - Iepirkuma komisijas 2012. gada 15. maija lēmums: Pārtraukt iepirkuma procedūru "Ūdenstorņa rekonstrukcijas vispārīgie darbi", id. Nr. SA 2012 03", jo piedāvātā cena neatbilst pasūtītāja budžetā paredzētajām izmaksām. 

(ievietots 15.05.2012.)

 

 

Paziņojums par iepirkumu

ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā”, līguma Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025 ietvaros

Publikācijas datums:
14.03.2012. 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 02 
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Ūdenssaimniecībs pakalpojumu attīstība Mores ciemā 
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2012. gada 16. aprīlis, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā 

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikums

Nolikuma A pielikums

Nolikuma B pielikums - 2 sējumi. Ieinteresētās personas Tehnisko projektu CD formā bez maksas var saņemt SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā, Siguldas novadā, LV - 2150, katru darba dienu 8.00 - 12.00 un 13.00 - 15.00

Nolikuma B1 pielikums

Nolikuma B1 pielikuma grozījumi Nr.1
Nolikuma B2 pielikuma grozījumi Nr. 2

Nolikuma C pielikums

Nolikuma D1-D6 pielikums

Nolikuma D7 pielikums

Nolikuma D8 pielikums

Nolikuma D9 pielikums

Nolikuma E pielikums

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Skaidrojums uz jautājumiem Nr. 1

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2012 02
Iepirkuma priekšmets:
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi Mores ciemā
Saņemto piedāvājumu skaits:

1. iepirkuma daļa - 4

2. iepikuma daļa - 3

3. iepikuma daļa - 3

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

1. iepirkuma daļa - SIA "Koger Vide", Reģ. Nr. 40003884717, Duntes iela 6, Rīga, LV - 1013

2. iepikuma daļa - Personu grupa "Abora KH", Ernestīnes iela 6, Rīga, LV - 1046

3. iepikuma daļa - SIA "Būve Wood Line", Reģ. Nr. 49503003430, Robežu iela 6, Rīga, LV - 4101

Piedāvātā līgumcena:

1. iepikuma daļa - 29 480,00 Ls bez PVN

2. iepikuma daļa - 141 211,84 Ls bez PVN

3. iepikuma daļa - 147 855,92 Ls bez PVN

Paziņojuma nosūtīšanas datums:
15.05.2012.

 

Paziņojums par iepirkumu

ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā”, līguma Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025 ietvaros

Publikācijas datums:
24.01.2012.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2012 01
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi Mores ciemā"
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
2012. gada 27. februāris, plkst. 10.00, SIA "Saltavots" birojā Pils ielā 16B, Siguldā

PIELIKUMI un cita dokumentācija

Nolikumu skatīt šeit

Nolikuma A pielikums

Nolikuma B pielikums

Nolikuma B pielikums UKT specifikācija

Nolikuma B1 pielikums

Nolikuma B1 pielikums-Tehniskā projekta grozījumi

Nolikuma C pielikums

Nolikuma D1 līdz D6 pielikumi

Nolikuma D7 pielikums

Nolikuma D8 pielikums

Nolikuma D9 pielikums

Nolikuma E pielikums

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols 

Atbilde uz jautājumu Nr. 1

Atbilde uz jautājumu Nr. 2

Atbilde uz jautājumu Nr. 3 Atbildes uz jautājumu Nr. 3 pielikums Nr. 1 Atbildes uz jautājumu Nr. 3 pielikums Nr. 2

Paziņojums par rezultātu - Iepirkuma komisijas 2012. gada 12. marta lēmums: Pārtraukt iepirkuma procedūru "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi Mores ciemā", id. Nr. SA 2012 01", jo piedāvātā cena neatbilst pasūtītāja budžetā paredzētajām izmaksām. 

(ievietots 13.03.2012.)

 

 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD