17761

Parakstīts līgums par tehniskā projekta izstrādi un ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldā
08.10.2010


Parakstīts līgums par  tehniskā projekta izstrādi
2010. gada 5. oktobrī, Siguldā, starp SIA „Saltavots” un SIA „Akvateks” tika parakstīts pakalpojuma līgums „Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Siguldā”. Līguma summa bez PVN  17 500 LVL.

Līguma ietvaros tiks izstrādāts  tehniskais projekts apmēram 7 km ūdensapgādes tīklu izbūvei         (P. Brieža,  Strēlnieku, Rožu, J.Ozola, R. Blaumaņa, Akācijas,  Kaijas iela), 5 km kanalizācijas tīklu izbūvei  (Rožu, J.Ozola,  P. Brieža, Čiatūras, Bērzu, Satiksmes, Lapu, Tālavas, Valdemāra, Gundegu, Purva  iela) kā arī vienai no jauna izbūvējamai kanalizācijas sūkņu stacijai un vienai rekonstruējamai kanalizācijas sūkņu stacijai.

Līguma realizācijas rezultātā būs iespējams veikt būvdarbu iepirkumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei augstāk minētajās ielās Siguldā, kas paplašinās ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, uzlabos ūdensapgādes kvalitāti un notekūdeņu savākšanas kvalitāti.

Parakstīts līgums par  Krimuldas NAI rekonstrukciju
2010. gada 8. oktobrī, Siguldā, starp SIA „Saltavots” un AS „Siguldas būvmeistars” tika parakstīts būvdarbu līgums „Krimuldas NAI rekonstrukcija”. Līguma summa bez PVN 325 779 LVL. Līguma ietvaros tiks izstrādāts tehniskais projekts un veikta Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un apmēram 2 km kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.

Līguma realizācijas rezultātā tiks uzlabota notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, sekmēta Gaujas ūdens kvalitātes uzlabošanās.

Noslēgtie līgumi tiks realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts:
saltavots@apollo.lv.


 

PROJEKTU „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 ) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD