25380

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu realizācija Siguldas novadā
31.07.2012


 

    SIA „Saltavots” turpina realizēt ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektus Siguldā un Mores ciemā.

    Siguldas pilsētā tiek realizēts ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu (līguma 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018). Mores ciemā tiek realizēts ūdenssaimniecības infrastruktūras projekta (līguma Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025) ar ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Siguldas novada domes līdzfinansējumu.

 

Siguldas ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta realizācijas ietvaros:

  • Rožu ielā pabeigta maģistrālā ūdensvada, pašteces kanalizācijas un spiedvada izbūve. Šajā ielā vēl ir jāpabeidz izbūvēt pieslēguma vietas un būvdarbu zonā jāveic zālāja un asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi;
  • Gundegu ielā ir pabeigta maģistrālā kanalizācijas tīkla izbūve, bet ir jāveic būvdarbu teritorijas labiekārtošanas darbi, kurus augstā gruntsūdens līmeņa dēļ šobrīd nevar veikt;
  • pabeigta maģistrālā ūdensvada izbūve pa Pulkveža Brieža ielu posmā no Akāciju līdz Vārpas ielai;
  • Turpinās maģistrālā ūdensvada izbūve Pulkveža Brieža, Strēlnieku, Noliktavas, Blaumaņa un Akāciju ielās;
  • pabeigta pašteces kanalizācijas izbūve Čiatūras ielā. Šīs ielas dzīvojamām mājām jau ir iespēja veikt pieslēgumus maģitsrālajam kanalizācijas tīklam. Lai iedzīvotāji to varētu izdarīt, Čiatūras ielas nekustamo īpašumu īpašnieki tiek aicināti SIA "Saltavots" pieprasīt pieslēguma nosacījumus
  • Turpinās maģistrālā kanalizācijas tīkla izbūves būvdarbi Saules, Bērzu, Satiksmes, Tālavas un Lapu ielās.

        Siguldā pilsētā, noslēgto līgumu ietvaros, būvdarbus veic AS „Siguldas būvmeistars.”

        Sakarā ar inženierkomunikāciju būvniecību Siguldā vēl ir plānoti kustības traucējumi šādās ielās:

·      Lapu un Tālavas ielā – augustā;

·  Strēlnieku ielā no Gāles līdz Nītaures ielai – līdz septembra beigām;

·        Vārpas un Ozolu ielās – no augusta vidus līdz oktobrim;

·         Kr. Valdemāra ielā – no augusta vidus līdz septembra vidum;

·         Purva ielā – septembrī.

 

Mores ciemā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta realizācijas ietvaros:

  • SIA „Būve Wood Line” turpina ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Pļavas, Siguldas un Dārza ielu rajonā;
  • Pilnsabiedrība „Abora K” veic būvdarbu teritorijas sagatavošanas un drenāžas darbus, lai esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā septembrī varētu uzstādīt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
  • SIA „Koger Vide” šobrīd saskaņo materiālus, lai augustā uzsāktu jauna ūdens ieguves avota - artēziskā urbuma izbūvi.

 

   Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve Siguldā un Mores ciemā tiek veikta blīvāk apdzīvotos rajonos un to izbūves teritorija, galvenokārt, saistīta ar ielām, ceļiem, kas būvdarbu laikā rada dažādus apgrūtinājumus iedzīvotājiem, un līdz ar to pateicamies iedzīvotājiem par sapratni būvdarbu laikā.

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

__________________________________________________________________________________________________

 

projektus „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/018 ) un „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā” (l Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025)

līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD