37731

Siguldā nobeigumam tuvojas ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta īstenošana
30.08.2013


     Siguldā nobeigumam tuvojas projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPIA/VIDM/018) īstenošanas būvdarbi.

     Projekta ietvaros ir rekonstruētas Krimuldas NAI un maģistrālais kanalizācijas vads uz šīm iekārtām, iegādāta asenizācijas mašīna un veikti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi.

     Līgumu ietvaros ir paplašināts maģistrālais ūdensapgādes tīkls Pulkveža Brieža, Rūdolfa Blaumaņa, Strēlnieku, Kaijas, Rožu, Jura Ozola, Nākotnes, Vildogas, Purva, Jura Ozola, Kaijas, Rožu, Akāciju, Jūdažu, Ausekļa, Strēlnieku, Pīlādžu ielās.  

     Kanalizācijas tīkli ir paplašināti Rotas, Ogu, Jāņogu, Dārza, Pīpeņu, Pureņu, Ķiparu, Gravas, Viršu, Nākotnes, Gundegu, Rožu, Jura Ozola, Akāciju, Pulkveža Brieža, Vārpas, Pūpolu, Čiatūras, Bērzu, Satiksmes, Lapu, Tālavs ielās, nelielā posmā Purva ielā, kā arī pa Valdemāra ielu no Stacijas ielas līdz Šveices ielai, šķērsojot dzelzceļu.

     Tīklu izbūves gaitā ir konstatēti neattīrīto kanalizācijas notekūdeņu izvadi jauno komunikāciju izbūves zonā. Iedzīvotāju izbūvētie notekūdeņu novadīšanas risinājumi rada aizvien plašākā teritorijā ne tikai grunts, bet arī gruntsūdeņu piesārņojumu, kuru rezultātā pasliktinās dzeramā ūdens kvalitāte iedzīvotāju izbūvētajās akās un citos nelielā dziļumā izbūvētos dzeramā ūdens ieguves avotos. Lai mazinātu grunts piesārņojumu ar sadzīves notekūdeņiem no mājsaimniecību krājrezervuāriem, lūdzam, pārbaudīt to tehnisko stāvokli.

      Aicinām iedzīvotājus izmantot radītās iespējas un pieslēgt savus nekustamos īpašumus centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Lai to veiktu vispirms SIA „Saltavots” ir jāiesniedz pieprasījums par pieslēguma nosacījumu izsniegšanu.

     SIA „Saltavots” sniedz arī asenizācijas pakalpojumus mājsaimniecībām, kurām vēl nav radītas pieslēguma iespējas vai arī, kuras vēl nav pieslēgtas maģistrālajam kanalizācijas tīklam.

   

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

_________________________________________________________________________

 projektu „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPIA/VIDM/018 ) līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES MINISTRIJA

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD