102651

SIA „SALTAVOTS” 2018. gada 7. novembrī pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu (papildināts)
13.12.2018


SIA „SALTAVOTS” pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu:

 

Kustamā manta

Izsoles sākuma cena (bez pievienotās vērtības nodokļa); EUR

Nodrošinājums; EUR

Izsoles solis; EUR

Izsoles norises laiks

Riteņtraktors CASE-580SLE LEADER B (ar ekskavatora funkcijām), reģistrācijas Nr. T9885LA

 

2018. gada 22. novembrī noslēgts Pirkuma līgums Nr. P2018-98 ar SIA " ALBIUS". Pirkuma cena EUR 8240,00 bez PVN.

6340,00

634,00

50,00

2018. gada 7. novembrī plkst.10.00

Kravas cisterna KAMAZ 53213, reģistrācijas Nr. AT4734

2018. gada 13. decembrī noslēgts Pirkuma līgums Nr. P2018-100 ar UAB " RUVIS". Pirkuma cena EUR 810,00 bez PVN.

790,00

79,00

20,00

2018. gada 7. novembrī plkst.10.15

Puspiekabe

LMR-4,5 reģistrācijas Nr. P721LT

170,00

17,00

10,00

2018. gada 7. novembrī plkst.10.25

Traktora piekabe LMR, reģistrācijas Nr. P2051LZ

170,00

17,00

10,00

2018. gada 7. novembrī plkst. 10.35

Traktora piekabe PRG, reģistrācijas Nr. P2347LV

 

2018. gada 22. novembrī Noslēgts Pirkuma līgums Nr. P2018-99 ar SIA " AGROSTAR". Pirkuma cena EUR 85,00 bez PVN. 

80,00

8,00

5,00

2018. gada 7. novembrī plkst.10.45

 

Reģistrācijas maksa dalībai izsolē 5,00 EUR (neatkarīgi vai piesakās uz vienu vai vairāku kustamo mantu izsoli).

Izsoļu noteikumi pieejami SIA „SALTAVOTS” 12. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B Siguldā, Siguldas novadā darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no 13.00 līdz 15.00, un elektroniski šeit

 

Riteņtraktoru CASE-580SLE LEADER B (ar ekskavatora funkcijām) var apskatīt Vildogas ceļš 2, Siguldā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa tālruni 29195125.

 

Kravas cisternu KAMAZ 53213, puspiekabi LMR-4,5, traktora piekabi LMR, traktora piekabi PRG, var apskatīt “Jaunlorupe”, Siguldas pagastā, laiku iepriekš saskaņojot, piesakoties pa tālruni 29195125. 

 

Pieteikumu reģistrācija – SIA „SALTAVOTS” 12. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, sākot ar nākamo darba dienu no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018. gada 7. novembra  plkst. 09.00, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00., tālr. 67971729. 

 

Izsoļu norises vieta: SIA „SALTAVOTS” 5. kabinetā, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā. 

 

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā SIA „SALTAVOTS”, reģ. Nr.40103055793, bankas kontā Nr. LV 15 UNLA 0027 8005 08704, AS „SEB banka".

 

Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, no kuras atrēķināts iemaksātais nodrošinājums par nosolīto kustamo mantu un pievienotās vērtības nodoklis jāsamaksā septiņu kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD