119678

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta” veiktās darbības un sasniegtie rādītāji
29.12.2021


Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001 darbības ir uzsāktas 2017. gada martā.

Īstenojamā projekta mērķis - attīstīt centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot to pieejamību un mazinot vidē novadīto piesārņojumu no mājsaimniecību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Siguldas notekūdeņu aglomerācijā.

Projekta ietvaros, pamatojoties uz izstrādātajiem būvprojektiem, ir paplašināti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli par 6,73 km, izbūvētas 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, veikta vienas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma pārbūve un veikta būvprojektu autoruzraudzība.

Projekta kopējās izmaksas 1 284 220, 72 EUR. Kopējās attiecināmās izmaksas 1 061 339,43 EUR no kurām KF līdzfinansējums 827 314,07 EUR.

Ir sasniegts projektā norādītais uzraudzības rādītājs: 279 iedzīvotāji ir pieslēgušies projektā paplašinātajai sadzīves kanalizācija sistēmai.

Paldies nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri izmantoja radīto pieslēguma iespēju un palīdzēja sasniegt projekta uzraudzības rādītājus!

2022. gadā novēlam visiem uzņēmuma klientiem jaunu darbu piepildījumu!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD