115926

Projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001, radīto pieslēguma iespēju izmantošana
19.02.2021


SIA „SALTAVOTS” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu īsteno projektu  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001. 2020. gada novembra sākumā ir pabeigts projekta būvdarbu posms. Līdz ar to 99% Siguldas notekūdeņu aglomerācijas (Siguldas pilsētas blīvi apdzīvotā teritorija) iedzīvotājiem ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai.

Turpmākās aktivitātes līdz projekta īstenošanas beigu termiņam (2021. gada decembrim) ir saistības ar iedzīvotāju pieslēgšanos paplašinātajai centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmai.  Projekta aktivitāšu īstenošana nodrošināja 279 iedzīvotājiem pieslēguma iespējas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai.  Līdz 2021. gada februārim pieslēguma iespējas ir izmantojuši 67,7% (189 iedzīvotāji).

Uzņēmums 2020. gada decembrī nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri vēl nebija izmantojuši radīto pieslēguma iespēju, nosūtīja uzaicinājumu sniegt informāciju par plānoto kanalizācijas pieslēguma izmantošanas laiku vai atteikumu izmantot radīto pieslēguma iespēju. Apkopjot saņemto informāciju, ir secināts, ka divi būtiskākie faktori:

  • finansiālais (nav pietiekami finanšu līdzekļi, lai īsā laika periodā segtu pieslēguma izbūves izmaksas),
  • būvniecības procesa organizācija (nepieciešamie dokumenti, būvdarbu veicēja sameklēšana), 

kavē iedzīvotājus pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai.

Pamatojoties uz projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanas nepieciešamību (līdz 2021. gada decembrim pieslēgušies centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai pieslēgušies 279 iedzīvotāji) un konstatētajiem faktoriem, kuri kavē īpašumu pieslēgšanu centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai uzņēmums nekustamo īpašumu īpašniekiem 2021. gadā piedāvā:

  • sagatavot nepieciešamo pieslēguma izbūves dokumentāciju,
  • izbūvēt kanalizācijas izvadu līdz ēkai, slēdzot par to līgumu.
  • pieslēguma būvniecības izmaksas veikt ar atlikto maksājumu līdz 36 mēnešu periodā.

Uzņēmums pieslēguma izbūvi uz iepriekš norādītajiem nosacījumiem vispirms piedāvā nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem 2020. gada decembrī tika nosūtīti uzaicinājumi par projekta īstenošanas rezultātā radīto pieslēguma iespēju centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Lūgums pieteikties savlaicīgi, jo pieslēgumu skaita izbūve ir ierobežota.

Apkopojot nekustamo īpašumu īpašnieku pieprasījumus par pieslēguma būvniecību un izvērtējot uzņēmuma finanšu, darbaspēka resursus, tiks izskatīta iespēja pieslēguma izbūvi piedāvāt arī citiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izmantojuši radīto pieslēguma iespēju centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai.

Pieprasījumu par pieslēguma izbūvi pieteikt vienā no turpmāk norādītajiem veidiem:

  • telefoniski pa tālruni 25414421;
  • sūtot informāciju uz e-pastu: saltavots@saltavots.lv;
  • nosūtot ziņojumu no mājas lapas: www.saltavots.lv.

Pēc pieteikuma saņemšanas ar nekustamā īpašuma īpašnieku sazināsies atbildīgais darbinieks.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv