108895

Aicinām pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem!
14.11.2019


SIA “SALTAVOTS” jau otro gadu, apkopo informāciju par Siguldas pilsētā, Ķiparu, Peltes un Kalnabeites ciemos radītajām iespējām pieslēgt savus nekustamos īpašumos pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem un visiem tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem ir radīta iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapāgdes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem, bet kuri uz 2019. gada 1. oktobri to vēl nav izmantojuši, SIA "SALTAVOTS"  ir sagatavojusi informatīvas vēstules, kuras šodien vai tuvākajā dienās nokļūs šo nekustamo īpašnieku pastkastītēs!

Aicinām izmantot šo iespēju un kļūt par SIA “SALTAVOTS” klientu. Lai pieslēgtu nekustamo īpašumu pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem ir jāsaņem tehniskie noteikumi SIA “SALTAVOTS”. Iesniegumu par tehnisko noteikumu saņemšanu var iesniegt personīgi klātienē SIA “SALTAVOTS” birojā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā darba laikā, kā arī to var atsūtīt pa pastu vai sūtīt uz e-pastu attistibasdala@saltavots.lv. Iesniegumam jāpievieno nekustamā īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta un zemes gabala robežu plāna kopija. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas un ir derīgi divus gadus.

Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai sistēmai tiek veikta par personas līdzekļiem, taču saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” ir iespēja iesniegt nepieciešamos dokumentus Siguldas novada pašvaldībā, tādējādi pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu centralizētā ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas ierīkošanai nekustamajā īpašumā.

Informējam, ka 2017. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas nosaka prasības un pienākumus īpašniekiem, kuru īpašumā ir sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai”, un 2019. gada 27. augustā stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības 2019. gada 13. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”.

Par personas pienākumiem un veicamajam darbībām, ja nekustamajā īpašumā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma var iepazīties www.saltavots.lv – sadaļā “Decentralizētā kanalizācija” vai zvanot pa tālruni 67973733 SIA”SALTAVOTS” klientu daļai. 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD