38931

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” realizācija
07.10.2013


 

    2013. gada 6. oktobrī SIA „Saltavots” ir pabeidzis projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” realizāciju. Projekts tika īstenots ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

     Projekta kopējās izmaksas ir 2 864 096,74 Ls. No kurām KF līdzfinansējums ir 2 152 891,44 Ls.

     Projekta mērķis: ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pieejamības paplašināšana.

      Projekta ietvaros ir paplašināts maģistrālais centralizētās ūdensapgādes tīkls par 8246m, maģistrālais centralizētās kanalizācijas tīkls par 9189m, rekonstruētas 3 kanalizācijas  sūkņu stacijas  un no jauna izbūvētas trīs kanalizācija sūkņu stacijas. Rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas apkalpo Siguldas pilsētas Mednieku, Krimuldas, Ābeļziedu ielu rajona iedzīvotājus, kā arī ir veikta maģistrālā kanalizācijas posma rekonstrukcija 1971m garumā uz šīm notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Uz maģistrālajiem ūdensvadiem ir uzstādīti 8 magnētiskās plūsmas mērītāji, kuri palīdz ātrāk atklāt ūdens zudumus un līdz ar to daudz īsākā laikā novērst ūdens noplūdes. Ir iegādāta asenizācijas mašīna, kura tiek izmantota lai no mājsaimniecību, uzņēmumu, iestāžu sadzīves notekūdeņu krājrezervuāriem savāktu notekūdeņus un transportētu tos uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

     Projekta īstenošanas rezultātā ir palielinājies mājsaimniecību skaits, kurām ir nodrošinātas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Centralizēto kanalizācijas pakalpojumu un asenizācijas mašīnas pieejamība samazinās no krājtvertnēm vidē novadīto sadzīves notekūdeņu  piesārņojumu.

 

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

_________________________________________________________________________________________

 

projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPIA/VIDM/018 ) līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Saltavots”

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 


      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD