32841

Pabeigta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Mores ciemā
01.02.2013


     2013.gada 30. janvārī Siguldas novada Mores ciemā ir pabeigta jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un veikta darbinieku apmācība, kas nodrošinās iekārtu apkalpošanu.

     Būvdarbus veica pilnsabiedrība „Abora K”. Līguma summa bez PVN 141 211,84 Ls.                

     Pirms jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves sadzīves notekūdeņu attīrīšanai tika izmantots biodīķis, jo pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados celtās iekārtas bija fiziski nolietojušās. Biodīķim pieguļošā teritorija bija pārpurvojusies. Notekūdeņu plūsma tika noteikta aprēķinu ceļā.

    Līguma realizācijas rezultātā izbūvēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības nodrošināšanai ir nepieciešama elektroenerģija, kas palielinās notekūdeņu attīrīšanas procesa izmaksas, bet novērsīs teritorijas pārpurvošanos, nodrošinās sadzīves notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, samazinās gan grunts piesārņojumu, gan Gulsupes un līdz ar to arī Sudas upes un Lielās Juglas upes, kas ietek Daugavā piesārņojumu. Uzstādītais notekūdeņu plūsmas mērītājs dos iespēju noteikt faktisko notekūdeņu apjomu. Izbūvētajā dūņu mineralizatorā būs iespēja uzlabāt dūņas, kas novērsīs grunts piesārņojumu.  

     Noslēgtais līgums realizēts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā” ietvaros.

 

Sīkākai informācijai:

Silvija Zaharāne, projektu vadītāja

Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts: saltavots@apollo.lv.

___________________________________________________________________________________

 

projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Siguldas novada Mores ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/075/025)

līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 


      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD