114921

Noslēgušies projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta", Nr. 5.3.1.0/16/I/001, būvdarbi
19.11.2020


SIA „SALTAVOTS” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu īsteno projektu  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/001.

 2018. gada decembra beigās ekspluatācijā ir pieņemti projekta 1.posma būvdarbi. 2020. gada novembra sākumā ekspluatācijā ir pieņemti projekta 2.posma būvdarbi.

Projekta ietvaros centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēma Siguldas notekūdeņu aglomerācijā ir paplašināta par 6,7 km, izbūvētas trīs jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un veikta vienas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā pieslēguma iespēja centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir radīta 279 iedzīvotājiem. Līdz 2020. gada novembrim centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pieslēgušies 171 iedzīvotāji.

Turpmākās aktivitātes līdz projekta īstenošanas beigu termiņam (2021. gada decembrim) būs saistības ar iedzīvotāju pieslēgšanos paplašinātajai centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmai.  

SIA „SALTAVOTS” 2020. gada novembrī - decembrī nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem ir radītas pieslēguma iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet nav vēl izmantotas, nosūtīs uzaicinājumu sniegt informāciju par plānoto pieslēguma izmantošanas laiku vai atteikumu izmantot radīto pieslēguma iespēju.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD