115435

Jaunam gadam iesākoties atskatāmies, ko paveicām 2020. gada decembrī
05.01.2021


Novēlam visiem esošajiem klientiem, potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem izturību, izturību un vēlreiz izturību! 

Diemžēl, iestājoties neatbilstošiem laikapstākļiem, decembrī neizdevās pabeigt novembrī uzsākto maģistrālā ūdensvada izbūvi Rasas ielā. Drabi tiks turpināti šinī gadā, tiklīdz tam būs atbilstoši laikapstākļi.

Maģistrālā ūdensvada izbūvē tika izmantota beztranšeju metode, lai pēc iespējas mazāk tiktu bojāts ielas segums. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, darbi turpināsies arī decembrī, kad tiks veikti ūdensvadu pievadu izbūves darbi līdz nekustamo īpašumu robežām. Pēc pievadu izbūves un objekta nodošanas ekspluatācijā, visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem Rasas ielā, būs iespēja pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas. Vairāk foto no darbu veikšanas skatīt šeit

       

Tomēr tika paveikti vairāki citi nozīmīgi darbi. Un tā, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegto būvprojektu tika izbūvēts ūdensvada pievads līdz nekustamā īpašuma Tūristu ielā 2, Siguldā robežai.

       

Viena no svarīgākajām SIA "SALTAVOTS" ikdienas darbu sastavdaļām ir dažādu remontdarbu veikšana un ūdensvada avāriju likvidēšana.

Decembrī tika novērsta ūdensvada avārija SIA "ATU 1021" teritorijā, kā arī likvidētas ūdens nolūdes pie dzīvojamās mājas Mednieku ielā 4, Tirgus laukuma 2 un Ābeļu ielā, Siguldā. 

        

     

 

    

Pēc daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāja SIA "CDzP" lūguma, decembrī tika izbūvēta siltināta komercuzskaites mēraparāta uzskaites aka, kas nodrošinās vienotu patērētā ūdens uzskaiti visai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Laurenču ielā 3, Siguldā, kā to paredz normatīvo aktu prasības. 

       

Nākotni Mēs veidojam kopā! 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv