Decentrazlizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu uzskaite par laika posmu no 2016. gada janvāra līdz augustam (kopsavilkums)
29.09.2016


Siguldas notekūdeņu aglomerācijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu uzskaites datu publikācijas mērķis:

Veicināt 2013. gada 29. maijā apstiprināto saistošo noteikumu “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” īstenošanu Siguldas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā;

Samazināt vides piesārņojumu;

= Veicināt principa “Piesārņotājs maksā” īstenošanu. 

 

Apkopojums par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu izvešanu par laika posmu no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada 31. augustam pieejams šeit
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD