118659

Atceries, līdz 31. decembrim jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas sistēma!
22.11.2021


Atgādinām, ka Siguldas pilsētā, Peltēs, Kalnabeitēs, Ķiparu, Jūdažu, Mores un Allažu ciemos esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri vēl nav reģistrējuši savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, tas ir jāizdara līdz 2021. gada 31. decembrim.

Līdz šim, SIA “SALTAVOTS” uzturētajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā, ir reģistrētas 102 decentralizētās kanalizācijas sistēmas. 2020. gadā 42, bet 2021. gadā - 60 decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Ņemot vērā jau reģistrētās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, līdz šī gada beigām vēl 375 nekustamo īpašumu īpašniekiem no iepriekš minētajām teritorijām, kuru īpašumā atrodas apbūvēts zemes gabals un kurš nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir jāiesniedz reģistrācijas apliecinājumi.

Decentralizētajai kanalizācijas sistēmai jābūt ne vien reģistrētai, bet arī jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzturēšana prasa atbildību no īpašnieka, tai ir nepieciešama regulāra apsekošana, apkope un notekūdeņu izvešana saskaņā ar aprēķinu, ņemot vērā decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu. Valsts kontrole pagājušajā gadā konstatējusi, ka līdz pat 64% mājsaimniecību ar decentralizēto notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, diemžēl  notekūdeņus attīrīšanai nodod retāk nekā reizi gadā, apdraudot gruntsūdeņus, kā arī savu un kaimiņu veselību. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku pienākums ir saglabāt notekūdeņu un nosēdumu izvešanas pakalpojumu saņemšanas faktu pierādošo dokumentāciju. Svarīgi ir atcerēties, ka notekūdeņu un nosēdumu izvešanas pakalpojumus var sniegt tikai tie asenizatori, kas ir reģistrējušies Siguldas novada pašvaldības asenizatoru reģistrā.

Atkārtoti aicinām tos decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus, kuriem ir radīta iespēja pieslēgties pie centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas, izmantot šo iespēju pieslēgties.

Aktuālā informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem atrodama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv – sadaļā “Decentralizētā kanalizācija”, savukārt aktuālā informācija par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem atrodama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv – sadaļā “Noderīgi/ Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji novadā”.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD