127435

AICINĀM! Izmanto radīto iespēju un pieslēdzies centralizētajiem tīkliem!
27.12.2022


Jau vairākus gadus, SIA "SALTAVOTS" apkopo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, kuri atrodas Siguldas pilsētā, un kuriem ir iespēja pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmai, bet kuri to nav izmantojuši.

             Informācija ir apkopta uz 2022. gada decembri par tiem nekustamajiem īpašumiem, kur pievadi ir izbūvēti līdz nekustamo īpašumu robežām. Pavisam pastkastītēs tika nogādātas 63 vēstules tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izmantojuši iespēju pieslēgties centralizētajam sadzīves kanalizācijas tīklam, 38 vēstules tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izmantojuši iespēju pieslēgties centralizētajam ūdensapgādes tīklam un 46 vēstules tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izmantojuši iespēju pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem.

             Lai pieslēgtu nekustamo īpašumu pie centralizētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “SALTAVOTS”. 

Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai sistēmai tiek veikta par personas līdzekļiem, taču saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 25 „Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” ir iespēja iesniegt nepieciešamos dokumentus Siguldas novada pašvaldībā, tādējādi pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu centralizētā ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas ierīkošanai nekustamajā īpašumā.

Tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri vēl nav izmantojuši iespēju pieslēgties pie centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas, kā arī tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem nav radīta šāda iespēja, ir saistoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kuri stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā un Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošie noteikumi Nr. 14 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”, kuri stājās spēkā 2022. gada 28. maijā. Noteikumi nosaka prasības un pienākumus īpašniekiem, kuru īpašumā ir sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai. 

Svarīgākās lietas, kas jāzina katram decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam – decentralizētā kanalizācijas sistēma bija jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim un gadījumā, ja līdz šim termiņam nav nodrošināta decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība ministru kabineta noteikumu prasībām un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim

Par personas pienākumiem un veicamajam darbībām, ja nekustamajā īpašumā ir decentralizētā kanalizācijas sistēma var iepazīties www.saltavots.lv – sadaļā „Decentralizētā kanalizācija” vai zvanot pa tālruņiem 67973733 vai 29181233 SIA „SALTAVOTS” klientu daļai. 
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD