105385

dens analzes 2019. gad
10.12.2019


Sigulda

2019. gada novembris Viru iela 22, ipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads 

2019. gada oktobris Pulkvea Briea iela 105, Sigulda, Siguldas novads 

2019. gada septembris Senu iela 1, Sigulda, Siguldas novads

PAKONTROLE 

2019. gada septembris

Institta iela 2_1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads

Institita iela 2_2, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads

Institta iela 2_3, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads

Lakstgalas iela 10, Sigulda, Siguldas novads

Nurmiu iela 31, Sigulda, Siguldas novads

Strlnieku iela 13, Sigulda, Siguldas novads

Zintnes iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads 

2019. gada augusts Strlnieku iela 13, Sigulda, Siguldas novads (Veselbas inspekcijas veikts analzes saska ar valsts monitoringa programmu) 

2019. gada jlijs Zintnes iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads 

2019. gada jnijs Viru iela 22, ipari, Siguldas pagasts, Siguldas novads 

2019. gada maijs Pulkvea Briea iela 105, Sigulda, Siguldas novads 

2019. gada aprlis Senu iela 1, Sigulda, Siguldas novads

2019. gada marts Lakstgalas iela 10, Sigulda, Siguldas novads 

2019. gada februris Zintnes iela 1, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads 

Jdai

2019. gada maijs "Jdai 6", Jdai, Siguldas pagasts, Siguldas novads

More

2019. gada maijs Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novads

Allai

2019. gada augusts "Austrumi", Allai, Allau pagasts, Siguldas novads (Veselbas inspekcijas veikts analzes saska ar valsts monitoringa programmu) 

2019. gada maijs "Austrumi", Allai, Allau pagasts, Siguldas novads

Nurmii

2019. gada maijs "Nurmii 3", Nurmii, Siguldas pagasts, Siguldas novads 

Allamuia

2019. gada jnijs "Ozoli", Allamuia, Allau pagasts, Siguldas novad
      Atpaka
Kontaktforma
  
Vrds:

  
Uzvrds:

E-pasts:

Tlrunis:

Dokuments:

Ziojums:

 

Jsu iesniegtos datus apstrds przinis  SIA SALTAVOTS, juridisk adrese  Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatanas (lietvedbas vadana) nolkam. Papildu informciju par minto personas datu apstrdi var iegt www.saltavots.lv/Privtuma politika vai iepazstoties ar to kltien SIA SALTAVOTS klientu da.


Avriju gadjumos rjos densvada un kanalizcijas tklos (visu diennakti) zvant:

67973115 (darba laik) vai

25645452 (rpus darba laika)
Esam draudzgi cilvkiem ar kustbu traucjumiem
un vides pieejamba ir atbilstoa MK noteikumiem. 


* * * * * * * *densapgdes un kanalizcijas tkli Siguldas novad
Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesbas aizsargtas

Izstrdja 121 Online LTD