116206

Dzeram dens analzes 2021. gad
30.11.2021


 Sigulda 

2021. gada novembris Viru iela 22, Siglda, Siguldas novads, LV-2150 

2021. gada oktobris Pulkvea Briea iela 105, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

2021. gada septembris Senu iela 1, Sigulda, Siguldas novads 

2021. gada augusts Lakstgalas iela 10, Sigulda, Siguldas novads 

2021. gada jlijs Zintnes iela 1, Sigulda, Siguldas novads 

2021. gada jnijs  Viru iela 22, Sigulda, Siguldas novads

2021. gada jlijs Pulkvea Briea iela 105, Sigulda, Siguldas novads (saska ar monitoringa programmu testana bija jveic maij, bet Covid-19 ierobeoanas d, maij objekt nebija iespjas iekt) 

2021. gada aprlis Senu iela 1, Sigulda, Siguldas novads

2021. gada aprlis Lakstgalas iela 10, Sigulda, Siguldas novads (saska ar monitoringa programmu testana bija jveic mart, bet Covid-19 ierobeoanas d, mart objekt nebija iespjas iekt)

2021. gada februris Zintnes iela 1, Sigulda, Siguldas novads 

 Gaujas lab krasta densapgdes iecirknis 

2021. gada jnijs beziedu iela 1, Sigulda, Siguldas novads  (saska ar monitoringa programmu testana bija jveic maij, bet Covid-19 ierobeoanas d, maij objekt nebija iespjas iekt)

 Allai 

2021. gada jnijs "Austrumi", Allai, Allau pagasts, Siguldas novads  (saska ar monitoringa programmu testana bija jveic maij, bet Covid-19 ierobeoanas d, maij objekt nebija iespjas iekt)

 Allamuia 

2021. gada jnijs "Ozoli", Allamuia, Allau pagasts, Siguldas novads  (saska ar monitoringa programmu testana bija jveic maij, bet Covid-19 ierobeoanas d, maij objekt nebija iespjas iekt)

 More 

2021. gada jnijs Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novads (saska ar monitoringa programmu testana bija jveic maij, bet Covid-19 ierobeoanas d, maij objekt nebija iespjas iekt)

 Nurmii 

2021. gada jnijs "Nurmii 3", Nurmii, Siguldas pagasts, Siguldas novads (saska ar monitoringa programmu testana bija jveic maij, bet Covid-19 ierobeoanas d, maij objekt nebija iespjas iekt)

 Jdai 

2021. gada jnijs "Jdai - 6", Jdai, Siguldas pagasts, Siguldas novads (saska ar monitoringa programmu testana bija jveic maij, bet t k objekt gan maij, gan jnij tika veikta periodiska densvada skaloana, k rezultt veidojs dens uzduojumi, testana tika veikta pc skaloanas cikla pabeiganas)
      Atpaka
Kontaktforma
  
Vrds:

  
Uzvrds:

E-pasts:

Tlrunis:

Dokuments:

Ziojums:

 

Jsu iesniegtos datus apstrds przinis  SIA SALTAVOTS, juridisk adrese  Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatanas (lietvedbas vadana) nolkam. Papildu informciju par minto personas datu apstrdi var iegt www.saltavots.lv/Privtuma politika vai iepazstoties ar to kltien SIA SALTAVOTS klientu da.


Avrijas dienests rjos densvada un kanalizcijas tklos (visu diennakti)
- darba laik: 6797 3115
- rpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzgi cilvkiem ar kustbu traucjumiem
un vides pieejamba ir atbilstoa MK noteikumiem. 


* * * * * * * *densapgdes un kanalizcijas tkli Siguldas novad
Lakstgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesbas aizsargtas

Izstrdja 121 Online LTD