Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

PVN reģistrācijas Nr. LV40103055793 

Juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150  

Biroja adrese - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 

Tālrunis 67973502

e-pasts: saltavots@saltavots.lv  

tīmekļa vietne: www.saltavots.lv

 

Apmeklētāju apaklpošana klātienē 

pirmdienās "Apmeklētāju dienā"  

no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00!

! Ja pirmdienā nevar ierasties, vai, ja jautājumu nevar atrisināt attālināti, apmeklētāji tiek apkalpoti individuāli tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās SIA “SALTAVOTS” darba laikā!

 

 DARBA LAIKS

 PIRMDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 18.00
 OTRDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00
 TREŠDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00 
 CETURTDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00 
 PIEKTDIENA no 8.00 līdz 15.00 bez pusdienas pārtraukuma
 PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS no 12.00 līdz 13.00 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS KLĀTIENĒ (ja nav norādīts citādāk)

 PIRMDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 18.00
 PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS no 12.00 līdz 13.00 
 

Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)

 Amats

 Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 Mobilais tālrunis

 e-pasts

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

BIROJS - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150 

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks 

 

 29455256

guntars.dambenieks@saltavots.lviepriekš saskaņojot pa tālruni
Direktors

Ivars Ķiksis

67971866

 26526834

 ivars.kiksis@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni

Biroja administratore

Ilva Zdanovska

67973502

 27830288

saltavots@saltavots.lv

 
Energosistēmu tehniķis

 Edgars Bērziņš

 

 25727165

 edgars.berzins@saltavots.lv

 iepriekš saskaņojot pa tālruni

 FINANŠU NODAĻA

Finanšu nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede

 Svetlana Ruoška

 67971912 26322534

 gramatvede@saltavots.lv

 
Ekonomiste

 

 67971912

 26662623

 

Grāmatvede uzskaitvede

 Aiva Vilkoviča

 67971912

 26662623

 aiva.vilkovica@saltavots.lv

 
 

KLIENTU DAĻA

Klientu daļas vadītāja

 Dagmāra Ziņģīte

 67973733

29181233 

 klienti@saltavots.lv

 
Klientu apkalpošanas speciāliste

 Ilze Štrassere

 67973733

25662084 

 ilze.strassere@saltavots.lv

 
Klientu apkalpošanas speciālists - kontrolieris

 Alvis Andris Baduns

 

 24112298

 alvis.andris.baduns@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni
Kontrolieris

 

 

 

  

 ATTĪSTĪBAS DAĻA  

Attīstības daļas vadītāja Līga Bērziņa  67971912

 26611396

 liga.berzina@saltavots.lv

 
Būvinženiere

Ieva Lapiņa

 23221617

ieva.lapina@saltavots.lv

 
Būvinženiere

Elīna Sabīne Nežborte

67974011 

 29393780 

elina.nezborte@saltavots.lv

 
Projektu vadītāja  - iepirkumu speciāliste

 Silvija Zaharāne

 67971729

 25414421

 silvija.zaharane@saltavots.lv

 
 Izpētes tehniķis

Mareks Strazdiņš 

  22037891

 mareks.strazdins@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni

RAŽOŠANAS BĀZE - Vildogas ceļš 5, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150 

Tīklu daļas vadītājs

 Modris Guķis

67973115

 29234845

 razosana@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni
Saimniecības pārzinis

 Ainars Zālītis

 67973115

 20233347

 parzinis@saltavots.lv

 

SIGULDAS PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS - "Janlorupes", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV - 2150

Iekārtu daļas vadītājs

 Jānis Vīcieps

67970277

 29195125

 lorupe@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni 
Vides tehniķis

Gunārs Stankevičs 

 67970277

 26559765

 gunars.stankevics@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni 
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD