Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793

PVN reģistrācijas Nr. LV40103055793 

Juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150  

Biroja adrese - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 

Tālrunis 67973502

e-pasts: saltavots@saltavots.lv  

tīmekļa vietne: www.saltavots.lv

 

Reaģējot uz mainīgo epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju

ar 2021. gada 12. oktobri tiek atcelta

“Apmeklētāju diena” un slēgta kase!

Apmeklētāji tiek apkalpoti individuāli tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās SIA “SALTAVOTS” darba laikā, ja jautājumu nevar atrisināt attālināti. Kase netiek atvērta pēc iepriekšējās pieteikšanās!

 

 DARBA LAIKS

 PIRMDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 18.00
 OTRDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00
 TREŠDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00 
 CETURTDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00 
 PIEKTDIENA no 8.00 līdz 15.00 bez pusdienas pārtraukuma
 PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS no 12.00 līdz 13.00 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS (ja nav norādīts citādāk)

 PIRMDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 18.00
 CETURTDIENA no 8.00 līdz 12.00 no 13.00 līdz 17.00 
 PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS no 12.00 līdz 13.00 
 

Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)

 Amats

 Vārds, uzvārds

 Tālrunis

 Mobilais tālrunis

 e-pasts

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

BIROJS - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150 

Valdes loceklis

Guntars Dambenieks 

 

 29455256

guntars.dambenieks@saltavots.lviepriekš saskaņojot pa tālruni
Direktors

Ivars Ķiksis

67971866

 26526834

 ivars.kiksis@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni

Biroja administratore

Ilva Zdanovska

67973502

 27830288

saltavots@saltavots.lv

 
Energosistēmu tehniķis

 Edgars Bērziņš

 

 25727165

 edgars.berzins@saltavots.lv

 

 FINANŠU NODAĻA

Finanšu nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede

 Svetlana Ruoška

 67971912 26322534

 gramatvede@saltavots.lv

 
Ekonomiste

Daiga Šteina 

 67971912 26662623

 daiga.steina@saltavots.lv

 
 

KLIENTU DAĻA

 e-pasts ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nodošanai: klienti@saltavots.lv 

Klientu daļas vadītāja

 Dagmāra Ziņģīte

 67973733

29181233 

 klienti@saltavots.lv

 
Klientu apkalpošanas speciāliste - kasiere

 Ilze Štrassere

 67973733

29181233 

 ilze.strassere@saltavots.lv

 
Klientu apkalpošanas speciālists - kontrolieris

 Alvis Andris Baduns

 

 24112298

 alvis.andris.baduns@saltavots.lv

 

 ATTĪSTĪBAS DAĻA  

e-pasts dokumentiem un iesniegumiem (tehniskie noteikumi un atzinumi): attistibasdala@saltavots.lv 

Būvinženiere

Ieva Lapiņa

23221617 

ieva.lapina@saltavots.lv

 
Būvinženiere

Elīna Sabīne Nežborte

67974011 

 

attistibasdala@saltavots.lv

 
Projektu vadītāja  - iepirkumu speciāliste

 Silvija Zaharāne

 67971729

 25414421

 silvija.zaharane@saltavots.lv

 
 Izpētes tehniķis

Mareks Strazdiņš 

  22037891

 mareks.strazdins@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni

RAŽOŠANAS BĀZE - Vildogas ceļš 5, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150 

Tīklu daļas vadītājs

 Modris Guķis

67973115

 29234845

 razosana@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni
Saimniecības pārzinis

 Ainars Zālītis

 67973115

 20233347

 parzinis@saltavots.lv

 

SIGULDAS PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS - "Janlorupes", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV - 2150

Iekārtu daļas vadītājs

 Jānis Vīcieps

67970277

 29195125

 lorupe@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni 
Vides tehniķis

Gunārs Stankevičs 

 67970277

 26559765

 gunars.stankevics@saltavots.lv

iepriekš saskaņojot pa tālruni 
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv