2011

Paziņojums par iepirkumu

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" (Nr. 3DP/3.5.1.0/10/IPIA/VIDM/018 ietvaros

Publikācijas datums:
26.09.2011.
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
SA 2011 04
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Siguldā
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
 2011. gada 31. oktobris plkst. 10.00 SIA "Saltavots" birojs Pils ielā 16B, Siguldā

Nolikums ar pielikumiem šeit

Nolikuma A pielikums - Tehniskaa specifikaacija

Nolikuma B pielikums - Tehniskais projekts

Nolikuma B1 pielikums - Tehniskaa projekta korekcijas

Nolikuma 9. pielikums - Finansu piedaavajuma veidnes

Nolikuma D 9.1. pielikums - Preambula

Ieinteresēto piegādātāju sanaksmes protokols

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Atbildes uz jautājumiem Nr. 2

Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
SA 2011 04
Iepirkuma priekšmets:
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Siguldā
Saņemto piedāvājumu skaits:

1. iepirkuma daļai - 6

2. iepirkuma daļai - 6

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

1. iepirkuma daļa - AS "Siguldas būvmeistars", vien. reģ. Nr. 40003047821, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

2. iepirkuma daļa AS "Siguldas būvmeistars", vien. reģ. Nr. 40003047821, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Piedāvātā līgumcena:

1. iepirkuma daļa - 1 132 381,73 Ls

2. iepirkuma daļa - 181 480,84 Ls

Paziņojuma nosūtīšanas datums:
08.12.2011.

Paziņojums par iepirkumu

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" (Nr. 3DP/3.5.1.0/10/IPIA/VIDM/018 ietvaros

Publikācijas datums:

23.05.2011.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SA 2011 03

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Kontaktpersona:

Jānis Vīcieps

Tālrunis:

67970277

Fakss:

67973502

e-pasts:

saltavots@apollo.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Asenizācijas mašīnas piegāde

Nolikums un pielikumi pieejami:

skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2011. gada 27. jūnijs plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16B, Siguldā

Ar iepirkuma nolikumu varat iepazīties šeit ...

Pielikumi
A pielikums: Tehniska specifikacija
B pielikums: Iepirkuma liguma specialie noteikumi
B pielikums: Iepirkuma liguma visparigie noteikumi
C pielikums: Veidnes piedavajuma sagatavosanai
D pielikums: Ieintereseta piegadataja kontaktinformacija

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"

Identifikācijas Nr.:

 SA 2011 03

Iepirkuma priekšmets:

 Asenizācijas mašīnas piegāde

Saņemto piedāvājumu skaits:

 2

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 SIA "AVAR AUTO", "Ezīši", Jaunmārupe, Mārupes novads, LV - 2166

Piedāvātā līgumcena:

 138 900,00

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 06.07.2011.

Paziņojums par iepirkumu

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" (Nr. 3DP/3.5.1.0/10/IPIA/VIDM/018 ietvaros

Publikācijas datums:

24.03.2011.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SA 2011 02

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Kontaktpersona:

Jānis Vīcieps

Tālrunis:

67970277

Fakss:

67973502

e-pasts:

saltavots@apollo.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Asenizācijas mašīnas piegāde

Nolikums un pielikumi pieejami:

skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2011. gada 28. aprīlis plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16B, Siguldā

Ar iepirkuma nolikumu varat iepazīties šeit ...

Pielikumi
A pielikums: Tehniska specifikacija
B pielikums: Iepirkuma liguma specialie noteikumi
B pielikums: Iepirkuma liguma visparigie noteikumi
C pielikums: Veidnes piedavajuma sagatavosanai
D pielikums: Ieintereseta piegadataja kontaktinformacija

 Atbildes uz jautājumiem Nr. 1

Paziņojums par rezultātu - Iepirkumu procedūru "Asenizācijas mašīnas piegāde", id. nr. SA 2011 02, izbeigt bez rezultātiem, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

(ievietos 19.05.2011.)

 

Paziņojums par iepirkumu

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta" (Nr. 3DP/3.5.1.0/10/IPIA/VIDM/018 ietvaros

Publikācijas datums:

08.02.2011.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SA 2011 01

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Kontaktpersona:

Jānis Vīcieps

Tālrunis:

67970277

Fakss:

67973502

e-pasts:

saltavots@apollo.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Asenizācijas mašīnas piegāde

Nolikums un pielikumi pieejami:

skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16B, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2011. gada 14. marts plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16B, Siguldā

Ar iepirkuma nolikumu varat iepazīties šeit ...
 

Pielikumi
A pielikums: Tehniska specifikacija
B pielikums: Iepirkuma liguma specialie noteikumi
B pielikums: Iepirkuma liguma visparigie noteikumi
C pielikums: Veidnes piedavajuma sagatavosanai
D pielikums: Ieintereseta piegadataja kontaktinformacija

Atbildes uz jautājumiem Nr.1

Paziņojums par rezultātu - Iepirkumu procedūru "Asenizācijas mašīnas piegāde", id. Nr. SA 2011 01", izbeigt bez rezultātiem, jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

(ievietots 23.03.2011.)

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv