17763

Parakstīts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Siguldā
17.11.2010


2010.gada 16. novembrī, Siguldā, starp SIA „Saltavots” un AS „Siguldas būvmeistars” tika parakstīts būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Ķiparos (t.sk. magnētisko plūsmas mērītāju uzstādīšana)”. Līguma summa bez PVN 487 484,39  LVL.

Līguma ietvaros, pamatojoties uz SIA „Eiroprojekts” izstrādāto tehnisko projektu tiks veikta:

  • 1433 m ūdensapgādes tīklu izbūve Vildogas, Nākotnes, Ievu, Riekstu ielās;
  • 3743 m kanalizācijas tīklu izbūve Rotas, Ogu, Jāņogu, Dārza, Pīpeņu, Pureņu, Ķiparu, Gravas, Tilta, Nākotnes, Viršu ielās un  Nurmižu ceļa rajonā (spiedvads);
  • Izbūvētas 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un viena kanalizācijas sūkņu stacija rekonstruēta;
  • Uz maģistrālajiem ūdensapgādes tīkliem uzstādīti astoņi elektromagnētiskie plūsmas mērītāji.

Līguma realizācijas rezultātā tiks uzlabota ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība, jo tiks radīti jauni pieslēgumi centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts vidē novadītais piesārņojums, samazināti ūdens zudumi,  un veicināta racionālāka energoresursu izmantošana.

Noslēgtais līgums tiks realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018) īstenošanas ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Sīkākai informācijai:
Silvija Zaharāne, projektu vadītāja
Tālrunis 67973502; 67971729, fakss 67973502, e-pasts:
saltavots@apollo.lv.


 

PROJEKTU „„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” (Nr. 3 DP/3.5.1.1. 0/10/IPA/VIDM/018 ) LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „SALTAVOTS”
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD