127046

Atgādinām par nepieciešamību reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu Siguldas pilsētas, Peltes, Kalnabeites, Ķiparu, Jūdažu, Mores un Allažu ciemu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem
29.11.2022


SIA “SALTAVOTS”, kas ir atbildīgs par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un reģistra uzturēšanu par tām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuras atrodas Siguldas pilsētā, Peltēs, Kalnabeitēs, Ķiparu, Jūdažu, Mores un Allažu ciemos, ir apkopojis informāciju uz šī gada 1. novembri par tiem nekustamajiem īpašumiem, kuriem vēl ir jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS).

Siguldā vēl 223, Allažos 14, Jūdažos 16 un Morē 1 nekustamo īpašumu īpašniekam sava DKS ir jāreģistrē DKS reģistrā.

Lai DKS piereģistrētu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums. Apliecinājuma veidlapa atrodama SIA “SALTAVOTS” tīmekļa vietnē www.saltavots.lv, sadaļā “Decentralizētā kanalizācija”. Ierodoties klātienē, apliecinājuma veidlapas būs pieejamas, jau izdrukātas.

 Apliecinājumu var iesniegt:

  • personīgi SIA “SALTAVOTS” Klientu daļā pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00. 
  • sūtot to pa pastu uz SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150;
  • sūtot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv;
  • Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā;
  • Mores pagasta pārvaldē, Siguldas ielā 11, Morē, Mores pagastā, Siguldas novadā;
  • Allažu pagasta pārvaldē, Birzes ielā 4, Allažos, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

Ja DKS nav sakārtota atbilstoši normatīvo aktu prasībām un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

No visiem iepriekš minētajiem nekustamajiem īpašumiem pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir iespēja pieslēgt 151 nekustamo īpašumu Siguldā un 3 nekustamos īpašumus Allažos. Pārējiem 102 nekustamajiem īpašumiem pagaidām vēl nav radīta šāda iespēja.

Atgādinām, ka asenizācijas pakalpojumus Siguldas novadā var sniegt tie asenizatori, kas ir reģistrējušies asenizatoru reģistrā. Aktuālā informācija par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem atrodama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv – sadaļā “Noderīgi/ Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji novadā”.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD