115864

Aktuālā informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem
23.02.2021


12. februārī apritēja gads, kopš spēkā stājās Deleģēšanas līgums, kas tika noslēgts starp Siguldas novada pašvaldību un SIA “SALTAVOTS” par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu. Deleģēšanas līgums tika noslēgts, lai izpildītu ministru kabineta noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu un Siguldas novada pašvaldības saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā prasības.

Gada laikā, no visām Siguldas pilsētā, Peltes, Kalnabeites, Ķiparu, Jūdažu, Mores un Allažu ciemos esošajām decentralizētās kanalizācijas sistēmām, reģistrā ir reģistrētas 42 decentralizētās kanalizācijas sistēmas, no tām:

  • 9 rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņu novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3 diennaktī;
  • 8 septiķi;
  • 25 krājtvertnes.

Jāatzīmē, ka 5 no reģistrētajiem īpašumiem ir izmantojuši iespēju un pieslēguši īpašumus pie centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas, t.sk. 2 nekustamie īpašumi, kuros ekspluatēja rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Siguldas novada pašvaldības asenizatoru reģistrā šobrīd ir reģistrējušies 6 asenizācijas pakalpojumu sniedzēji. Apkopojot asenizatoru iesniegto informāciju par izvestajiem notekūdeņiem un nosēdumiem 2020. gadā, ir secināts, ka pakalpojumu pavisam ir saņēmuši 131 decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki un kopā pavisam ir izvesti 1779.3 m3 notekūdeņi un nosēdumi. No šiem īpašumiem 20 jeb 48% ir decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā reģistrētie. Jāatzīmē, ka no 11 decentralizētajām kanalizācijas sistēmām notekūdeņi un nosēdumi ir izvesti atbilstoši aprēķinam, diemžēl 9 nekustamo īpašumu īpašnieki notekūdeņus un nosēdumus nav izveduši atbilstoši noteiktajam.  Savukārt 22 jeb 54% nekustamo īpašumu īpašnieki, no šobrīd reģistrētajiem, savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu ir tikai reģistrējuši. Kas attiecas uz 111 nekustamajiem īpašumiem, kas notekūdeņu izvešanas pakalpojumus ir saņēmuši, bet nav reģistrējušies, skaidrojams ar to, ka uz daļu no šiem pakalpojumu saņēmējiem noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu neattiecas, jo viņu nekustamie īpašumi atrodas Allažmuižas, Egļupes, Stīveru un Vējupītes ciemos vai viensētās ārpus ciemu teritorijām.

Atgādinām, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku pienākums ir saglabāt notekūdeņu un nosēdumu izvešanas pakalpojumu saņemšanas faktu pierādošo dokumentāciju. Svarīgi ir atcerēties, ka notekūdeņu un nosēdumu izvešanas pakalpojumus var sniegt tikai tie asenizatori, kas ir reģistrējušies Siguldas novada pašvaldības asenizatoru reģistrā.

Svarīgi atcerēties tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru nekustamajos īpašumos tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ka katru gadu līdz 1. februārim jāiesniedz atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopija SIA “SALTAVOTS” par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi iepriekšējā gadā, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā. Paldies tiem, kuri iesnieguši, diemžēl 2 nekustamo īpašumu īpašnieku apliecinājumi joprojām nav saņemti.

Lai gan nekustamo īpašumu īpašniekiem vēl ir laiks līdz 2021. gada 31. decembrim, kad decentralizētajai kanalizācijas sistēmai obligāti ir jābūt reģistrētai, un tās atbilstībai jābūt nodrošinātai normatīvo aktu prasībām, aicinām decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus neatlikt reģistrēšanu, apsekošanu un sakārtošanu uz pēdējo brīdi, bet gan izdarīt to laicīgi, jo kā liecina izlases kārtībā veiktie ekspresstesti Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kur izlases kārtībā ir veikti 34 testi, nosakot kopējo slāpekli (N) un ķīmisko skābekļa patēriņu (ĶSP), nevienā no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām šie rādītāji neatbilda maksimāli pieļaujamai koncentrācijai saskaņā ar saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā noteiktajām prasībām.

Aicinām tos decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekus, kuriem ir radīta iespēja pieslēgties pie centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas, izmantot šo iespēju pieslēgties.

Aktuālā informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem atrodama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv – sadaļā “Decentralizētā kanalizācijas”, savukārt aktuālā informācija par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem atrodama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv – sadaļā “Noderīgi/ Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji novadā”.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv