108788

Aicinām personīgo dzeramā ūdens aku īpašniekus būt uzmanīgiem!
07.11.2019


Pēdējās dienās Siguldu ir skāruši lieli nokrišņi lietus veidā, appludinot teritorijas, kā rezultātā iedzīvotājiem, kuri sadzīvē izmanto privātās ūdens ņemšanas vietas (akas) būtu jāpievērš uzmanība dzeramā ūdens tīrībai un kvalitātei, jo plūdu laikā aku mikrobioloģiskā un ķīmiskā piesārņojuma risks ir ļoti augsts. Plūdu ūdens var saturēt fekālijas no pārplūdušām notekūdeņu savākšanas vietām, kā arī lauksaimniecībā vai rūpniecībā lietotās ķīmiskās vielas un produktus.

 

Ūdens kvalitāti akā ietekmē gruntsstāvoklis ap aku 50 metru rādiusā, tomēr šis attālums katrā konkrētā gadījumā var samazināties vai palielināties atkarībā no akas dziļuma, pazemes ūdeņu plūsmas virziena, akas atrašanās vietas (zemienē vai augstienē) un citiem apstākļiem.

 

Par daudzdzīvokļu māju akām atbild to apsaimniekotājs, bet privātmāju īpašniekiem par dzeramā ūdens tīrību un kvalitāti jārūpējas pašiem.

 

Ieteikumi iedzīvotājiem rīcībai plūdu gadījumā:

 Ja aka ir applūdusi, dzeramo ūdeni vairs nevar uzskatīt par drošu. Šādos gadījumos par drošu mikrobioloģiskā piesārņojuma aspektā var uzskatīt dzeramo ūdens, kurš ir  uzvārīts vai arī atbilstoši apstrādāts (dezinficēts).

 Iesakām lietot rūpnieciski fasētu dzeramo ūdeni. 

 Applūdušās akas pēc ūdens līmeņa stabilizēšanās nepieciešams tīrīt un dezinficēt.

 Dzeramā ūdens kvalitāte pēc applūdušās akas tīrīšanas un dezinficēšanas jāpārbauda laboratoriski.

 Nelietojiet plūdu laikā piesārņotu ūdeni trauku mazgāšanai, personīgās higiēnas vajadzībām, ēdienu gatavošanai.

 Nelietojiet uzturā pārtikas produktus, kuri varētu būt bijuši kontaktā ar plūdu ūdeni.

 Neļaujiet bērniem rotaļāties teritorijās, kas ir tuvu plūdu ūdenim, vai kuras nesen bijušas applūdušas.

 Neļaujiet bērniem rotaļāties ar rotaļlietām, kuras bijušas saskarē ar plūdu ūdeņiem un nav dezinficētas.

 Applūdušo māju sienas, grīdas, citas virsmas un priekšmetus jāmazgā ar ziepēm un ūdeni, jādezinficē un labi jāizžāvē. Iznīciniet priekšmetus, kurus nevar dezinficēt.

 Problēmas plūdu laikā var radīt arī grauzēji. Rūpīgi uzglabājiet pārtikas produktus grauzējiem nepieejamās vietās.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv