Šeit jāliek

 
Paziņojums par iepirkumu
Publikācijas datums:
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
 
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”
Reģistrācijas Nr.:
40103055793
Juridiskā adrese:
Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Biroja adrese:
Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Kontaktpersona:
Silvija Zaharāne
Tālrunis:
67971729
Fakss:
67973502
e-pasts:
Iepirkuma līguma priekšmets:
 
Nolikums un pielikumi pieejami:
skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:
 
PIELIKUMI un cita dokumentācija
Paziņojums par rezultātu
Pasūtītāja nosaukums:
 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"
Identifikācijas Nr.:
 
Iepirkuma priekšmets:
 
Saņemto piedāvājumu skaits:
 
Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:
 
Piedāvātā līgumcena:
 
Paziņojuma nosūtīšanas datums:
 

tekstu

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv