SIA "Saltavots" piegādā dzeramo ūdeni un pieņem kanalizācijas notekūdeņus Siguldas pilsētā, pagastā un novadā pēc vienotiem tarifiem, kurus apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija gan fiziskām, gan juridiskām personām. 
*Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar 2014. gada 22. janvāra padomes lēmumu Nr. 4 apstiprināja ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifus:

 Pēc mērītāja rādījumiem

 Tarifs ar PVN EUR/m3 ar 01.03.2014.

 Ūdensapgāde, 1m3

 1,15

 Kanalizācijas novadīšana, 1 m3

 1,33

 Ūdensapgādes un kanalizācijas novadīša kopā, 1 m3

 2,48

 

 Pēc patēriņa normām (mēnesī)

 Tarifs ar PVN EUR/mēnesī ar 01.03.2014.

 Ūdensapgāde un kanalizācijas novadīšana (dzīvokļi) (dzīvokļi ar centralizēto karsto ūdeni)

 (vienam cilvēkam)

 14,26

 Ūdensapgāde un kanalizācijas novadīšana (dzīvokļi) (dzīvokļi bez centralizētā karstā ūdens) 

 (vienam cilvēkam)

 11,30

 Ūdensapgāde (privātmājas) 

 (vienam cilvēkam)

 6,61

 Kanalizācijas novadīšana (privātmājas) 

 (vienam cilvēkam)

 6,06

 (diviem cilvēkiem)

 12,13

 (trīs cilvēkiem)

 18,19

 (četriem cilvēkiem)

 24,26

 (pieciem cilvēkiem)

 30,32

 

• Klientiem, kuriem ir ūdens mērītāji, jāmaksā pēc mērītāju rādījumiem. Kanalizācijas daudzumu pieņem vienādu ar ūdens daudzumu.


• Klientiem, kuriem nav ūdens mērītāji, jāmaksā pēc patēriņa normām. Maksa pēc patēriņa normām tiek aprēķināta atbilstoši labiekārtotības pakāpei dzīvoklī vai mājā.

 

• No 2013. gada vairs netiek izsniegtas norēķinu grāmatiņas klientiem, kuri norēķinās pēc ūdens mērītājiem dzīvokļos un privātmājās.

Klientus, kuri norēķinās bankās vai uzņēmuma kasē, lūdzam izmantot šīs maksājumu kvītis:

dzīvokļi privātmājas

Kientus, kuri norēķinās internetbankā, lūdzam izmantot šos uzskaites reģistrus:

dzīvokļi privātmājas
 

• Maksājumus var veikt:   
                    - Jebkurā bankas filiālē
                    - SIA "Saltavots" kasē:
                                * Pirmdienās 8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
                                * Ceturtdienās 8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
               - Veicot maksājumu internetbankā (ja veicat maksājumu internetbankā, lūdzu, norādiet klienta numuru (līguma Nr.) un skaitītāja rādījumus no - līdz)
 
 
Klientu daļas tālrunis 67973733, 29181233, e-pasts: klienti@saltavots.lv
 
(informācija atjaunota 19.06.2014.)

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2?
Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2019 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv